OM STRATEGISK FOKUS PÅ FREMMEDSPROG OG BROBYGNING

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har nu eksisteret i et par år, og i en artikel gør de to centerledere status med særligt henblik på strategisk arbejde med fremmedsprog og brobygning.

Centret arbejder p.t. på en samlet rapport over de forskellige typer af brobygningsaktiviteter, det har iværksat. Og lederne håber på, at de med tiden kan overbevise kommuner og institutioner – såvel som virksomheder – om, at det betaler sig at arbejde strategisk med fremmedsprog på alle niveauer.

I artiklen linkes til et inspirationsmateriale.

I NCFF’s drømmescenarie har hver kommune om maks. ti år investeret i en kommunal fremmedsprogskoordinator, der har til opgave at understøtte udviklingen af fremmedsprogsområdet og sikre sammenhængen i tæt samarbejde med koordinatorer på ungdomsuddannelserne og faglige ressourcepersoner på grundskolerne.

Læs artikel af Mette Skovgaard Andersen, centerleder-øst og Hanne Wacher Kjærgaard, centerleder-vest for Det Nationale Center for Fremmedsprog, i Magasinet Skolen, nr. 3, september 2020: Brobygning for at styrke fremmedsprog i undervisningen.

https://magasinetskolen.dk/artikler/2020/09/brobygning-styrke-fremmedsprog-i-undervisningen?fbclid=IwAR0eZ3mcg_fdXXsk8QwU5qL3urAPfWYNt3Tb4l1KGprDtprXK96375nYSJ8