PILOTPROJEKT OM SPROG OG KUNST

På Vesthimmerlands Gymnasium og HF har man i længere tid arbejdet med en ansøgning til et Erasmus+-projekt med titlen "Sprog som kunst, kunst som sprog", og for nylig modtog man den gode nyhed, at der er blevet bevilget en større sum penge til et for-projekt om sprog og kunst.

Samarbejdspartnerne er lærere ved Duborg-Skolen, A.P. Møller Skolen og Hjørring Gymnasium og HF, og for-projektet har titlen "Tværnationalt arbejde med gymnasiefremmede elever".

I det kommende skoleår skal bl.a. tysk- og billedkunstlærere på de fire gymnasier arbejde med at udvikle forløb og nye samarbejdsformer gymnasierne imellem, så eleverne kan få glæde heraf i det egentlige projekt, som forhåbentlig følger i de kommende år.

De videre planer med projektet går i skandinavisk retning, idet man kunne tænke sig at få f.eks. et islandsk eller et grønlandsk gymnasium med. I ansøgningen udtrykkes det således:
"Vi ønsker at bygge bro interkulturelt. Vi vil dyrke vort nordeuropæiske sprogfællesskab. I Nordtyskland undervises i dansk som modersmål, i Grønland undervises i dansk som fremmedsprog, i Danmark og Island undervises i tysk som fremmedsprog".

Tanken med projektet er at udvikle en multimodal platform, hvor eleverne kan gå i dialog med og formidle direkte til hinanden. Projektet vil bl.a. skabe digitale virtuelle udstillingsrum, med samling af en bred vifte af medier og undervisningsmaterialer, som deles på tværs af landegrænser af undervisere, ligesom elevarbejder kan udstilles til inspiration eller stafet.

De involverede lærere har i deres hidtidige undervisningspraksis gjort den erfaring, at frafaldstruede sårbare elever ofte får et fagligt løft gennem innovative kreative undervisningsforløb, som de selv har ejerskab til. Efterfølgende blev de i stand til at gennemføre og bestå stx eller hf, med mulighed for senere at kunne fortsætte på en videregående uddannelse.

Læs artiklen af Jacob Dalgaard, lokaltindblik.dk, 26. marts 2022:
http://www.lokaltindblik.dk/lokalnyheder/vhg-bliver-tovholder-paa-pilotprojekt-om-sprog-og-.aspx