SAMTALE – FORSLAG (46): Hvad gør man, når en samtalegruppe ikke kan klare den ‘varierede gentagelse’ i de tre træningsrunder, men finder gentagelse uden variation umotiverende?

Se først indlæg 17 ("Svarer de tre anbefalede træningsrunder af hver 'uformel samtale' til tre identiske gennemløb af samme samtale?")

I indlægget skriver jeg, at der ikke er tale om identiske, men om varierede gentagelser. Variationen fremkommer fx ved træningsfokus på forskellige sproglige og samtalemæssige fænomener og ved tilføjelse af underemner og/eller delaspekter af underemner.

Link til dokumentet 'Cyklisk træning og træningsrunder', hvor fremgangsmåden er uddybet:
Cyklisk traening og traeningsrunder

Man kan imidlertid komme ud for, at nogle samtalegrupper er for sprogligt svage til at kunne klare de beskrevne variationsmuligheder i træningsrunderne, fordi ordforråd, grammatik og overholdelse af de mest basale samtaleregler i sig selv udgør en lille kamp. Der hersker ingen tvivl om, at sådanne samtalegrupper læringsmæssigt ville få det største udbytte ved tre gennemløb af en 'uformel samtale' uden de beskrevne variationer, og det er der også grupper, der gennemfører helt uproblematisk efter råd fra vejleder.

Dog kan der være tilfælde, hvor grupper udviser manglende motivation for "at lave den samme aktivitet tre gange". Mine forslag i denne situation er som følger:

a. 
Bevidstgørelse om, at gentagelse er alfa og omega i den fremmedsproglige læringsproces.

b. 
Bevidstgørelse om, at kognitiv overbelastning udgør en barriere for læring, og at udførelse af en aktivitet, eleverne/de studerende intersprogligt ikke er klar til at udføre, er omsonst.

c. 
Bevidstgørelse om, at en samtale umuligt kan udføres helt på samme måde tre gange. Hver samtale er unik og kan ikke gengives ordret, med mindre der er tale om oplæsning fra et manuskript.

d. 
Bevidstgørelse om, at man meget ofte taler om de samme emner i hverdagen. Den generelle emnevariation er faktisk ikke ret stor, viser undersøgelser på området.

e.
Endelig er der den mulighed, at man tager fat i udformningen af den pågældende 'uformelle samtale' og til formålet 1) laver om på rækkefølgen af de anførte delaspekter inden for den enkelte samtalekasse, 2) gør et delaspekt i en samtalekasse til kassens emne/overskrift og kassens emne/overskrift til et delaspekt og/eller 3) ændrer lidt på ordlyden af samtalekassernes emner/overskrifter og/eller delaspekter.

Det vigtige i denne opgaveredigering er, at emnerne og ordforrådet ikke udfordrer samtalegruppen ud over, hvad den kan klare, men at gruppen alligevel oplever variation i aktiviteten og dermed bibeholder motivationen for dens udførelse.
--------------------
© Lone Ambjørn 2021, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en 'uformel samtale'?
SAMTALE SPØRG-SVAR (13): Hvorfor kan man undertiden opleve, at den tilbagekanaliserende feedback ikke fungerer efter hensigten i samtaletræningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (14): Hvad kan man gøre, hvis en samtalepartner i en gruppe ikke deltager i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (15): Deltagerne i 'uformel samtale' kommer undertiden med irrelevante og overflødige informationer
SAMTALE SPØRG-SVAR (16): Den 'uformelle samtale' afvikles uhensigtsmæssigt som en rundbordssamtale med korte spørgsmål-svar
SAMTALE SPØRG-SVAR (17): Svarer de tre anbefalede træningsrunder af hver 'uformel samtale' til tre identiske gennemløb af samme samtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (18): Hvordan kommer en samtalepartner, der er "røget ud" af samtalen, ind i den igen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (19): Gloseopslag under udførelsen af 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (20): Emneskift i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (21):  Reaktion til anden samtalepartner før emneskift
SAMTALE SPØRG-SVAR (22): De lærerstyrede spørgsmål-svar vs. naturlig hverdagssamtale og deltagercentreret oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (23): Oparbejdelse af den strategiske kompetence (kommunikationsstrategier) i det digitale læringsrum – vedr. materialer
SAMTALE SPØRG-SVAR (24): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. relationen mellem strategisk og leksikalsk kompetence
SAMTALE - EN KOMMENTAR (25): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. den modtagerorienterede synsvinkel
SAMTALE SPØRG-SVAR (26):  Når samtalen går i stå eller kører trægt pga. manglende interesse for emnerne
KOMMENTAR TIL INDLÆG 26: Vurdering af anbefalet bog
SAMTALE SPØRG-SVAR (27): Hvorfor kan der være problemer med at få præfabrikerede spørgsmål til givne emner til at fungere optimalt i samtaletræningen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (28): Samtale om Danmark uden at påtage sig en kunstig rolle
SAMTALE – FORSLAG (29): Vedr. fejlagtig opfattelse af meningsudveksling (diskussion)
SAMTALE SPØRG-SVAR (30): Individuel formativ feedback på samtaleelementer, der kræver samarbejde
SAMTALE SPØRG-SVAR (31): Nedtoning af den dominerende sprogelevs aktivitetsniveau i samtalen
SAMTALE – FORSLAG (32): Træning af samtaler over emner uden (nævneværdig) interesse for alle deltagere
SAMTALE SPØRG-SVAR (33): Simultan grammatisk korrektion/feedback i samtaletræningen
SAMTALE – FORSLAG (34): Hvornår vejleder med fordel kan stoppe en samtale ifm. formativ feedback
SAMTALE – FORSLAG (35): Hvornår en samtalegruppe med fordel selv kan stoppe en samtale, der ikke fungerer efter hensigten
SAMTALE SPØRG-SVAR (36): Når en af samtalepartnerne i en gruppe ikke føler sig fagligt udfordret samtaleteknisk af et læringsmål
SAMTALE – FORSLAG (37): Mere om differentierede læringsmål i en samtalegruppe
SAMTALE – FORSLAG (38): Konkrete årsager til, at en samtale går i stå
SAMTALE – FORSLAG (39): Vejledningsskabelon ifm. individuel formativ feedback i en samtalegruppe
SAMTALE SPØRG-SVAR (40): Dannelse af emnekæder ifm. emneskift i samtalen
SAMTALE SPØRG-SVAR (41): Hvorfor er støttepunkterne i samtalekasserne i opgavetypen 'uformel samtale' ikke formuleret som spørgsmål?
SAMTALE – FORSLAG (42): Integration af læste tekster i en 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (43): Med hvilke formål og på hvilke måder deltager vejleder aktivt i en gruppesamtale?
SAMTALE – FORSLAG (44):  Hurtig afvikling af en 'uformel samtale' er tegn på fejl i fremgangsmåde
SAMTALE – FORSLAG (45): Mulig progression i den indledende fase af oparbejdelse af samtalefærdighed