SAMTALE SPØRG-SVAR (59): Hvad kan man gøre for at få anvendelse af uopfordrede samtalebidrag i fremsættende form integreret i samtalen?

Spørgsmål:
Mine elever bliver bedre og bedre til at anvende samtaleteknikken at 'spørge-ind-til' og på den måde udvise interesse for, hvad de andre samtalepartnere siger. Men jeg oplever også, at det kan ske på bekostning af anvendelse af uopfordrede samtalebidrag i fremsættende form, som i nogle tilfælde er fraværende i samtalerne.
(Dog er der ikke tale om den "rundbordssamtale", der beskrives i indlæg 16).
Har du forslag til, hvordan man kan få flere uopfordrede bidrag ind i samtalerne?

 Svar:
En samtale består af både opfordrede og uopfordrede bidrag (replikker) formuleret af Afsender.
Et opfordret bidrag tager form af:
- svar på et direkte spørgsmål ("Hvad skete der?")
- reaktion på en opfordring fra en samtalepartner til at bidrage til samtalen ("fortæl, hvad der skete"/"jeg kunne godt tænke mig at vide" o. lign.).

Et uopfordret bidrag tager form af et spørgsmål eller et fremsættende bidrag med forskellige funktioner.
(I en samtale indgår også tilbagekanaliserende feedback formuleret af Modtager som en støttefunktion, men den lader jeg lige ude af betragtning her).

En "normal" uformel samtale vil sjældent afvikles udelukkende i form af spørgsmål og efterfølgende svar. Spørgsmålet er så, hvorfra denne atypiske samtaleform stammer i den fremmedsproglige samtaletræning.
Som jeg i andre sammenhænge har været inde på, sker der undertiden en afsmitning fra den fortsat meget udbredte lærer- og materialestyrede dialog til elevernes måde at håndtere de 'uformelle samtaler' på.

En anden forklaring kan være, at når man sætter fokus på en bestemt samtaleteknik – i dette tilfælde 'spørge-ind-til' – kan der ske det på de indledende træningsniveauer, at deltagerne retter al opmærksomheden mod denne teknik i en sådan grad, at andre samtalefænomener for en periode glider ud af systemet. Dette skyldes den begrænsede kognitive bearbejdningskapacitet, der kan forårsage overbelastning af arbejdshukommelsen.
Nogle gange er sådanne omstændigheder midlertidige og løser sig selv - i det konkrete tilfælde ved at samtalens deltagere igen begynder at anvende de uopfordrede bidrag. Andre gange skal der lige lidt støtte til.

Hvordan kan man så få de uopfordrede bidrag ind i samtalen, hvis de af en eller anden årsag mangler behørig repræsentation? I nedenstående koncentrerer jeg mig om den form for fremsættende bidrag, hvormed en Afsender fortæller/beskriver et eller andet eller kommer med en meningstilkendegivelse.

1.
Hvis man kan finde en tekst (på modersmål eller fremmedsprog), som overvejende afvikles i dialogform, er det mit forslag at præsentere eleverne/de studerende for illustrerende uddrag og på den måde bevidstgøre dem om, hvordan en samtale opbygges med en behørig blanding af hhv. opfordrede og uopfordrede samtalebidrag.

2.
Ligeledes med udgangspunkt i en tekst i dialogform kan man udvikle forståelsesorienterede aktiviteter, hvor deltagerne fx skal identificerede forskellige former for dialogbidrag.

3.
Når man som vejleder sidder med hos en gruppe under træningen, kan man fungere som model for realisering af de uopfordrede fremsættende bidrag.

4.
Man kan med jævne mellemrum iværksætte en produktiv træning, hvor grupperne får flg. opgaver:

- indlede en samtale med et fremsættende bidrag
- indlede en samtale med et fremsættende bidrag OG reagere på dette bidrag med et (eller evt. flere) efterfølgende fremsættende bidrag

- indlede et emneskift med et fremsættende bidrag
- indlede et emneskift med et fremsættende bidrag OG reagere på dette bidrag med et (eller evt. flere) efterfølgende fremsættende bidrag

- afslutte en samtale med et fremsættende bidrag
- afslutte en samtale med et fremsættende bidrag OG reagere på dette bidrag med et (eller evt. flere) efterfølgende fremsættende bidrag

Denne træning kan tage form af bundne produktive aktiviteter før den egentlige samtaletræning og/eller integreres direkte i samtaletræningen. I sidstnævnte tilfælde vil det kræve lidt ekstra og målrettet forberedelse og planlægning i samtalegruppen.

Nu realiseres de uopfordrede fremsættende bidrag jo ikke udelukkende på de ovennævnte steder, men også mere tilfældigt i løbet af en samtale. Disse forekomster er det imidlertid sværere at iværksætte en målrettet træning omkring, fordi de ikke er konkret forankret i et diskursmønster. Det er årsagen til, at jeg ikke fremkommer med flere produktive træningsforslag.
--------------------
© Lone Ambjørn 2021, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en 'uformel samtale'?
SAMTALE SPØRG-SVAR (13): Hvorfor kan man undertiden opleve, at den tilbagekanaliserende feedback ikke fungerer efter hensigten i samtaletræningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (14): Hvad kan man gøre, hvis en samtalepartner i en gruppe ikke deltager i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (15): Deltagerne i 'uformel samtale' kommer undertiden med irrelevante og overflødige informationer
SAMTALE SPØRG-SVAR (16): Den 'uformelle samtale' afvikles uhensigtsmæssigt som en rundbordssamtale med korte spørgsmål-svar
SAMTALE SPØRG-SVAR (17): Svarer de tre anbefalede træningsrunder af hver 'uformel samtale' til tre identiske gennemløb af samme samtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (18): Hvordan kommer en samtalepartner, der er "røget ud" af samtalen, ind i den igen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (19): Gloseopslag under udførelsen af 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (20): Emneskift i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (21):  Reaktion til anden samtalepartner før emneskift
SAMTALE SPØRG-SVAR (22): De lærerstyrede spørgsmål-svar vs. naturlig hverdagssamtale og deltagercentreret oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (23): Oparbejdelse af den strategiske kompetence (kommunikationsstrategier) i det digitale læringsrum – vedr. materialer
SAMTALE SPØRG-SVAR (24): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. relationen mellem strategisk og leksikalsk kompetence
SAMTALE - EN KOMMENTAR (25): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. den modtagerorienterede synsvinkel
SAMTALE SPØRG-SVAR (26):  Når samtalen går i stå eller kører trægt pga. manglende interesse for emnerne
KOMMENTAR TIL INDLÆG 26: Vurdering af anbefalet bog
SAMTALE SPØRG-SVAR (27): Hvorfor kan der være problemer med at få præfabrikerede spørgsmål til givne emner til at fungere optimalt i samtaletræningen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (28): Samtale om Danmark uden at påtage sig en kunstig rolle
SAMTALE – FORSLAG (29): Vedr. fejlagtig opfattelse af meningsudveksling (diskussion)
SAMTALE SPØRG-SVAR (30): Individuel formativ feedback på samtaleelementer, der kræver samarbejde
SAMTALE SPØRG-SVAR (31): Nedtoning af den dominerende sprogelevs aktivitetsniveau i samtalen
SAMTALE – FORSLAG (32): Træning af samtaler over emner uden (nævneværdig) interesse for alle deltagere
SAMTALE SPØRG-SVAR (33): Simultan grammatisk korrektion/feedback i samtaletræningen
SAMTALE – FORSLAG (34): Hvornår vejleder med fordel kan stoppe en samtale ifm. formativ feedback
SAMTALE – FORSLAG (35): Hvornår en samtalegruppe med fordel selv kan stoppe en samtale, der ikke fungerer efter hensigten
SAMTALE SPØRG-SVAR (36): Når en af samtalepartnerne i en gruppe ikke føler sig fagligt udfordret samtaleteknisk af et læringsmål
SAMTALE – FORSLAG (37): Mere om differentierede læringsmål i en samtalegruppe
SAMTALE – FORSLAG (38): Konkrete årsager til, at en samtale går i stå
SAMTALE – FORSLAG (39): Vejledningsskabelon ifm. individuel formativ feedback i en samtalegruppe
SAMTALE SPØRG-SVAR (40): Dannelse af emnekæder ifm. emneskift i samtalen
SAMTALE SPØRG-SVAR (41): Hvorfor er støttepunkterne i samtalekasserne i opgavetypen 'uformel samtale' ikke formuleret som spørgsmål?
SAMTALE – FORSLAG (42): Integration af læste tekster i en 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (43): Med hvilke formål og på hvilke måder deltager vejleder aktivt i en gruppesamtale?
SAMTALE – FORSLAG (44):  Hurtig afvikling af en 'uformel samtale' er tegn på fejl i fremgangsmåde
SAMTALE – FORSLAG (45): Mulig progression i den indledende fase af oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE – FORSLAG (46): Hvad gør man, når en samtalegruppe ikke kan klare den 'varierede gentagelse' i de tre træningsrunder, men finder gentagelse uden variation umotiverende?
SAMTALE – FORSLAG (47): Integration af billeder i en 'uformel samtale'
SAMTALE – FORSLAG (48): Sammensætning af samtalegrupper
SAMTALE SPØRG-SVAR (49): Vedr. uddybende og konkluderende 'lang tilbagekanaliserende feedback'
SAMTALE SPØRG-SVAR (50): Forskel mellem replik og 'lang tilbagekanaliserende feedback'
SAMTALE – FORSLAG (51): 'Tilbagekanaliserende feedback' vs. 'afbrydelse'
SAMTALE – FORSLAG (52): Forskellene mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (53): Skelnen mellem feedback og replik med ekspressivt indhold
SAMTALE SPØRG-SVAR (54): Kan samtaletræningen opfattes som en slags rollespil?
SAMTALE SPØRG-SVAR (55): Formativ feedback til samtalegruppen
SAMTALE – FORSLAG (56): Læringsjournal til fremme af læringsprocessen i samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (57): Anvendelse af støtteark i samtaletræningen
SAMTALE SPØRG-SVAR (58): Skitser over fastlagt emnerækkefølge i træning af en 'uformel samtale'