SAMTALE SPØRG-SVAR (76): Modvilje mod smalltalk

Spørgsmål
Jeg oplever, at nogle (få) elever nærer modvilje mod smalltalk i en sådan grad, at de ikke deltager i den del af gruppesamtalen. Jeg har selvfølgelig talt med dem om det, og den forklaring, jeg får, er, at de heller ikke uden for undervisningssituationen - hverken på dansk eller fremmedsproget - deltager i smalltalk, da de ikke kan engagere sig i "det overfladiske og ligegyldige indhold".
Har du oplevet noget tilsvarende, og har du forslag til en løsning af problemet?

Svar
Jeg vil lægge ud med at svare, at jeg kan nikke genkendende til problemet. Min erfaring er også, at det er manglen på substantielt indhold i smalltalken, der hos nogle elever/studerende kan forårsage modvilje mod at tage del i den. Dette skyldes som regel en manglende forståelse af smalltalkens funktioner i samtalen.
Jeg vil nedenfor komme med input, som forhåbentlig kan overbevise de pågældende om at deltage i smalltalken i samtaletræningen.

Som det primære skal man holde sig for øje, at smalltalken er en samtaleteknik, der fungerer som indledning til bigtalken, og den er et socialt virkemiddel, hvormed man udtrykker venlighed. Det er en kommunikationsform baseret på sociokulturelle normer, og den adskiller sig grundlæggende fra bigtalken ved ikke at have et substantielt indhold. (Det er smalltalken som samtaleteknisk indledning til bigtalken, jeg i min tilgang anbefaler eksplicit træning i).

Når man indleder en samtale med en kortere smalltalk, hænger det sammen med, at man ikke uden videre starter op på det substantielle i samtalen. Deltagerne bruger smalltalken til lige at få skabt en grundlæggende kontakt og pejle sig ind på hinanden, før den egentlige samtale starter. At starte direkte op uden indledning, vil virke pågående og overrumplende på de fleste.

Andre gange er smalltalken udelukkende et socialt virkemiddel som fx i situationer, hvor man lige siger hej til naboen og kommenterer vejret på vej ned ad trappen. Det gør man naturligvis ikke, fordi man mener, at naboen er specielt interesseret i vejret den pågældende dag. Man gør det, fordi det er en social konvention lige at udveksle et par bemærkninger og dermed tilkendegive, at man anerkender naboen som nabo. Man kan opfatte smalltalken i en sådan situation som en lidt længere og venlig hilseform end bare at sige "hej".

Det faktum, at smalltalken er baseret på sociokulturelle normer, gør, at alle forventes at overholde disse. For at "overleve" socialt og blive accepteret af flokken, skal man kunne samtale inden for de gældende regler. Gør man ikke det, kan det både fornærme og såre andre. Vil man ikke respektere samtalens spilleregler, skal man være klar over, at man ikke er i stand til at begå sig i en almindelig hverdagssamtale og vil blive anset for at være uinteresseret i at kommunikere med andre.

Hertil kan de skeptiske sprogelever så indvende, at klasse- og holdkammeraterne, som de træner samtale med, jo kender dem og derfor ikke vil opfatte den manglende interesse for deltagelse i smalltalken så negativt. Men samtaletræningen i undervisningen er jo et middel til at nå målet, som er deltagelse i ægte hverdagssamtaler med indfødte sprogbrugere i målsprogslandet. Netop dér og i relation til personer, man kender mindre godt, vil brud på sociokulturelle normer få særligt negative konsekvenser pga. de uheldige signaler, denne adfærd sender. Derfor er man nødt til at beherske smalltalkens grundlæggende former.

Rådet til de elever/studerende, der nærer modvilje mod smalltalken, er naturligvis, at de også skal deltage i den del af samtaletræningen på fremmedsproget. Der kan laves en trinvis plan til dem, så de ikke skal gå fra ingen træning til fuld træning. Som et meget vigtig led i at tage denne kommunikationsform til sig, bør de endvidere anspores til at praktisere den konsekvent også på dansk.
Jeg siger ikke dermed, at smalltalken derfor bliver deres yndlingsdel af samtalen. Men i betragtning af, hvor lidt tid den fylder i helheden, og de uheldige konsekvenser en manglende deltagelse kan få i "det virkelige liv", burde problemet ikke være uovervindeligt.
--------------------
Se også:
Indlæg 52: (Forskellene mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale)
Indlæg 60: (Kan Birgitte Sallys bog om smalltalk bruges som grundbog i udviklingen af samtalefærdighed?).
--------------------
© 
Lone Ambjørn 2023, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en 'uformel samtale'?
SAMTALE SPØRG-SVAR (13): Hvorfor kan man undertiden opleve, at den tilbagekanaliserende feedback ikke fungerer efter hensigten i samtaletræningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (14): Hvad kan man gøre, hvis en samtalepartner i en gruppe ikke deltager i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (15): Deltagerne i 'uformel samtale' kommer undertiden med irrelevante og overflødige informationer
SAMTALE SPØRG-SVAR (16): Den 'uformelle samtale' afvikles uhensigtsmæssigt som en rundbordssamtale med korte spørgsmål-svar
SAMTALE SPØRG-SVAR (17): Svarer de tre anbefalede træningsrunder af hver 'uformel samtale' til tre identiske gennemløb af samme samtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (18): Hvordan kommer en samtalepartner, der er "røget ud" af samtalen, ind i den igen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (19): Gloseopslag under udførelsen af 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (20): Emneskift i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (21):  Reaktion til anden samtalepartner før emneskift
SAMTALE SPØRG-SVAR (22): De lærerstyrede spørgsmål-svar vs. naturlig hverdagssamtale og deltagercentreret oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (23): Oparbejdelse af den strategiske kompetence (kommunikationsstrategier) i det digitale læringsrum – vedr. materialer
SAMTALE SPØRG-SVAR (24): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. relationen mellem strategisk og leksikalsk kompetence
SAMTALE - EN KOMMENTAR (25): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. den modtagerorienterede synsvinkel
SAMTALE SPØRG-SVAR (26):  Når samtalen går i stå eller kører trægt pga. manglende interesse for emnerne
KOMMENTAR TIL INDLÆG 26: Vurdering af anbefalet bog
SAMTALE SPØRG-SVAR (27): Hvorfor kan der være problemer med at få præfabrikerede spørgsmål til givne emner til at fungere optimalt i samtaletræningen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (28): Samtale om Danmark uden at påtage sig en kunstig rolle
SAMTALE – FORSLAG (29): Vedr. fejlagtig opfattelse af meningsudveksling (diskussion)
SAMTALE SPØRG-SVAR (30): Individuel formativ feedback på samtaleelementer, der kræver samarbejde
SAMTALE SPØRG-SVAR (31): Nedtoning af den dominerende sprogelevs aktivitetsniveau i samtalen
SAMTALE – FORSLAG (32): Træning af samtaler over emner uden (nævneværdig) interesse for alle deltagere
SAMTALE SPØRG-SVAR (33): Simultan grammatisk korrektion/feedback i samtaletræningen
SAMTALE – FORSLAG (34): Hvornår vejleder med fordel kan stoppe en samtale ifm. formativ feedback
SAMTALE – FORSLAG (35): Hvornår en samtalegruppe med fordel selv kan stoppe en samtale, der ikke fungerer efter hensigten
SAMTALE SPØRG-SVAR (36): Når en af samtalepartnerne i en gruppe ikke føler sig fagligt udfordret samtaleteknisk af et læringsmål
SAMTALE – FORSLAG (37): Mere om differentierede læringsmål i en samtalegruppe
SAMTALE – FORSLAG (38): Konkrete årsager til, at en samtale går i stå
SAMTALE – FORSLAG (39): Vejledningsskabelon ifm. individuel formativ feedback i en samtalegruppe
SAMTALE SPØRG-SVAR (40): Dannelse af emnekæder ifm. emneskift i samtalen
SAMTALE SPØRG-SVAR (41): Hvorfor er støttepunkterne i samtalekasserne i opgavetypen 'uformel samtale' ikke formuleret som spørgsmål?
SAMTALE – FORSLAG (42): Integration af læste tekster i en 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (43): Med hvilke formål og på hvilke måder deltager vejleder aktivt i en gruppesamtale?
SAMTALE – FORSLAG (44):  Hurtig afvikling af en 'uformel samtale' er tegn på fejl i fremgangsmåde
SAMTALE – FORSLAG (45): Mulig progression i den indledende fase af oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE – FORSLAG (46): Hvad gør man, når en samtalegruppe ikke kan klare den 'varierede gentagelse' i de tre træningsrunder, men finder gentagelse uden variation umotiverende?
SAMTALE – FORSLAG (47): Integration af billeder i en 'uformel samtale'
SAMTALE – FORSLAG (48): Sammensætning af samtalegrupper
SAMTALE SPØRG-SVAR (49): Vedr. uddybende og konkluderende 'lang tilbagekanaliserende feedback'
SAMTALE SPØRG-SVAR (50): Forskel mellem replik og 'lang tilbagekanaliserende feedback'
SAMTALE – FORSLAG (51): 'Tilbagekanaliserende feedback' vs. 'afbrydelse'
SAMTALE – FORSLAG (52): Forskellene mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (53): Skelnen mellem feedback og replik med ekspressivt indhold
SAMTALE SPØRG-SVAR (54): Kan samtaletræningen opfattes som en slags rollespil?
SAMTALE SPØRG-SVAR (55): Formativ feedback til samtalegruppen
SAMTALE – FORSLAG (56): Læringsjournal til fremme af læringsprocessen i samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (57): Anvendelse af støtteark i samtaletræningen
SAMTALE SPØRG-SVAR (58): Skitser over fastlagt emnerækkefølge i træning af en 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (59): Hvad kan man gøre for at få anvendelse af uopfordrede samtalebidrag i fremsættende form integreret i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (60): Kan Birgitte Sallys bog om smalltalk bruges som grundbog i udviklingen af samtalefærdighed?
SAMTALE – FORSLAG (61): En 'uformel samtale' er ikke formel og upersonlig informationsformidling 
SAMTALE – FORSLAG (62): En 'uformel samtale' er ikke et formelt og upersonligt debatforum
SAMTALE – FORSLAG (63): Anvendelse af tekstuddrag i meningsudvekslinger
SAMTALE SPØRG-SVAR (64): Fordele og ulemper ved at træne særligt vanskelige samtaleteknikker på dansk
SAMTALE – FORSLAG (65): Anvendelse af hjælpeskabeloner til struktur på meningsudvekslinger
SAMTALE – FORSLAG (66): Hvordan kan eleverne få det bedste udbytte af besøg af indfødte sprogbrugere i samtaletræningen i klasseværelset?
SAMTALE SPØRG-SVAR (67): Kan underviserne med fordel træne samtalefærdighed på dansk?
SAMTALE SPØRG-SVAR (68): Kan man bruge materialer som nyhedsudsendelser og interviews som led i udvikling af samtalefærdighed?
SAMTALE – FORSLAG (69): Opmærksom og fokuseret observation af autentiske hverdagssamtaler under ophold i målsprogslandet 
SAMTALE SPØRG-SVAR (70): Vedr. betydningen af sproglig bevidsthed og opmærksomhed
SAMTALE SPØRG-SVAR (71): Kan de fælles læringsmål i en 'uformel samtale' med fordel opdeles i læringsniveauer med henblik på differentiering?
SAMTALE SPØRG-SVAR (72): Har en indfødt sprogbruger pr. definition den fornødne konversationelle kompetence til at kunne tilbyde undervisning?
SAMTALE – FORSLAG (73): Hvad underviser selv kan gøre for at oparbejde egen konversationelle kompetence
SAMTALE SPØRG-SVAR (74): Er undervisers fremmedsprog også et intersprog?
SAMTALE SPØRG-SVAR (75): Hvad er de(t) vigtigste karaktertræk ved en velfungerende hverdagssamtale?