SCIENCE KOBLET MED ANDRE SPROGFAG END ENGELSK

Anna Scharling Brun og Birgit Justesen fra Nærum Gymnasium har sammen med deres kollega Barbara Schønsted udviklet projektet 'Sprog i science'.
"Det er et forsøg på at ændre de unges narrativ om, at fremmedsprog ikke kan bruges til noget. Vi tænkte, at hvis vi kombinerer sprog med science, som jo har høj status både blandt elever og politikere, så kan de opleve, at det er relevant at kunne sprog i flere og måske nye sammenhænge," fortæller Anna Scharling Brun, der underviser i tysk og fransk.

Birgit Justesen underviser i biologi og naturgeografi, og selve projektet er udfoldet i en fælles 1.g-klasse, hvor de har planlagt et tværfagligt forløb mellem biologi og henholdsvis tysk og fransk. Derudover har de haft Novo Nordisks læringscenter LIFE med som ekstern partner.
"De har nogle spændende læringspakker, som jeg var med til at teste sidste år. Derfor gav det god mening at bruge elementer fra deres læringsforløb Red dig cell, som handler om stamceller," fortæller Birgit Justesen.

Lærerne håber, at samarbejdet på kort sigt vil resultere i, at flere elever hæver tysk til A-niveau, og at projektet på lidt længere sigt kan åbne for et forsøg med en studieretning med andet fremmedsprog og science.
"Projektet kan vise det positive i at koble science med andre sprogfag end engelsk. Der er ingen tvivl om, at generelt kan alle se værdien i at samarbejde med engelsk, men det går lidt tungere med det andet fremmedsprog," siger Birgit Justesen og fortsætter:

"Projektet griber så mange pinde i bekendtgørelsen, selvom det ikke var hovedintentionen. Både karrierelæring, faglig fordybelse og flerfaglighed er i spil. Men for os lærere er der jo også en glæde ved at prøve noget nyt - det vokser der ofte endnu flere nye idéer ud af. Og elevernes motivation for faget bør vi også fremhæve."

Læs artikel af Malene Romme-Mølby i Gymnasieskolen, 14. august 2020.
https://gymnasieskolen.dk/her-laerer-de-biologi-i-tysk-og-tysk-i-biologi?fbclid=IwAR1H6mU8dcX1ZyL311w1BA2eEaEABJSSoSGiocoNtK-9Wqc8_1yxhioDlyc