SPROGSTRATEGI SOM ET FÆLLES ARBEJDSREDSKAB

Blogindlæg i Folkeskolen.dk

Skoleåret er i fuld gang og inden længe har vi årets første fagmøde i "Fagteam sprog", hvor skolens engelsk-, tysk-, spansk- og fransklærere mødes på tværs i arbejdet med sprogfagene. En af de første indsatser er at få opdateret vores sprogstrategi, så vores fælles arbejdsredskab er på plads.

Siden 2020 har vi på min skole haft vores egen lokale sprogstrategi, som skolens fremmedsprogslærere sammen har udviklet for at sikre, at fremmedsprogene har en klar faglig profil, der understøtter, "at alle elever oplever at udfordres på en passende måde i sprogfagene, så de lærer mest mulig. Samtidig er det en ambition med sprogstrategien at skabe rammerne for og understøtte et lærerfagligt miljø, hvor der er plads til didaktisk sparring, faglig udvikling og kreative undervisningsformer".

I vores sprogstrategi har vi beskrevet, hvordan vores arbejde som fremmedsprogslærere tager afsæt i et kommunikativt og funktionelt sprogsyn og hvordan vi på tværs af fagene er optaget af, at eleverne oplever en motiverende undervisning af høj kvalitet. Vi har i strategien indskrevet det, vi har kendskab til fra elevundersøgelser, i forhold til elevernes opfattelse og forståelse af en god sproglærer - og har det for øje i vores daglige arbejde.

Der er ingen tvivl om, at det giver rigtig god mening at begynde med at gå strategisk til værks, hvis man ønsker en opkvalificering og en stærk fagkultur. Et første fælles afsæt for sproglærere rundt omkring på skolerne kan derfor være at give sig i kast med at udarbejde en lokal sprogstrategi, som vil være med til at opkvalificere sproglærernes arbejde. Det kommer ikke af sig selv, men skal naturligvis på det lokale skoleplan understøttes af en ledelse, der afsætter de fornødne ressourcer til arbejdet, har fingeren på den sproglige puls og har øje for den internationale dimension.

Læs blogindlæg af Rikke Hjort Hvillum, folkeskolens franskrådgiver, lærer på Skovvangskolen i Folkeskolen.dk, 15. september 2023.
https://blog.folkeskolen.dk/blog-folkeskolens-tysk-og-franskradgiver-fransk/en-sprogstrategi-det-ka-vi-li/4731398