STIGNING I KVOTE 2-ANSØGERE TIL HUMANIORA PÅ KU OG AU

Dobbelt så mange kvote 2-ansøgere som sidste år har søgt ind på KU´s humanistiske uddannelser. Ifølge prodekan Jens Erik Mogensen, er det første gang nogensinde, at interessen for de humanistiske uddannelser er eksploderet i det omfang fra det ene år til det næste.  

Prodekanen hæfter sig særligt ved, at sprogfag som spansk, fransk og tysk er blandt de store højdespringere i år med stigninger i ansøgertallet på mellem 60 og 97 procent.
Asien-, Østeuropastudier og Kommunikation har også mere end fordoblet deres ansøgertal.
Allerstørst stigning er sket på Assyriologi, Nærorientalsk Arkæologi og Ægyptologi (dvs. oldtidsuddannelserne i Mellemøstens sprog og samfund), hvis ansøgertal er gået fra 13 til 39. Det er en stigning på 200 procent.

Landets andet store humanistiske fakultet, Arts i Aarhus, kan ikke notere sig samme stigning i antallet af kvote 2-ansøgninger. Her har 4 procent flere søgt humaniora sammenlignet med sidste år, men en stigning er der under alle omstændigheder tale om.

Se bud på årsagerne til denne stigning i artikel af Pernille Siegumfeldt i Magisterbladet, 31. marts 2020.
https://www.magisterbladet.dk/aktuelt/2020/marts/ansoegertal-til-ku-humaniora-er-steget-med-naesten-100-procent?fbclid=IwAR3gZJ9NQleTlhLfRmdRKVy3sXFcXBZ4K6GGsMUe5hx7ZPE61oOQAA4uvog