STOR FAGLIG SPREDNING BLANDT ENGELSKELEVER

Blandt andet dette fremgår af en undersøgelse blandt engelsklærere i hele uddannelsessystemet. Undersøgelsen er gennemført af professionshøjskolen Via og Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Undersøgelsen viser også, at pigerne i grundskolen er mere bange for at begå fejl end drengene, når de kommunikerer mundtligt på engelsk.

Hvad angår motivation for faget på tværs af uddannelsesniveauerne, er det grundskoleleverne, der oplever færrest udfordringer med elevernes motivation. 75 % af lærerne i grundskolen svarer, at deres elever er motiverede, 70 % oplever det samme på de videregående uddannelser og 61% på ungdomsuddannelserne.

Engelsklærere har igennem mange år påpeget, at faget er udfordret af en meget stor faglig spredning blandt eleverne. Dette fremgår også af undersøgelsen.

En engelsklærer i 10. klasse beskriver blandt andet, at der blandt vedkommendes elever kan være så stor sproglig spredning, at "det er alt fra sprogligt at være på mit niveau (eller bedre) og ned til 3.-4. klasse".

Det store faglige spænd betyder ifølge en anden lærer, at det ikke giver mening at undervise hele klassen i det samme stof.

Imidlertid fremgår det af undersøgelsen, at de sproglige niveauforskelle og deraf flg. udfordringer ikke nødvendigvis erkendes tilstrækkeligt, fordi der er en antagelse om, at 'alle kan jo engelsk'. Denne antagelse skaber et benspænd for engelskfaget, fordi det fører til en tildeling af færre ressourcer, til manglende status for faget og til manglende motivation for at gøre sit bedste blandt eleverne.

Læs artikel af Sebastian Bjerril i Folkeskolen.dk, 24. august 2020.
Undersøgelsen kan downloades via et link i artiklen.
https://www.folkeskolen.dk/1850628/engelsklaerere-vi-har-svaerest-ved-at-faa-pigerne-til-at-tale-engelsk-i-timerne-

Se også her:
https://gymnasieskolen.dk/ny-undersoegelse-stor-faglig-spredning-i-engelsk