‘TRANSLANGUAGING’ KRÆVER NYT SPROGSYN MED FLERSPROGETHED SOM RESSOURCE

Flersprogede elever kan være begrænset i deres udtryk på dansk. Når man inddrager elevernes stærkeste sprog, bidrager det til ligeværdige læringsbetingelser. Inddragelse af flersproglige ressourcer i klasserummet, betyder ligeledes anerkendelse af elevens identitet som flersproget.

Når man arbejder med 'translanguaging' kræver det et sprogsyn, hvor flersprogethed er en ressource og hvor eleverne får ligeværdige betingelser for at kunne udtrykke sig.

Malene Larsen kommer med eksempler på tværsproglige aktiviteter, som styrker elevernes læring.

Læs blogindlæg af Malene Larsen, Folkeskolen.dk, 2. december 2020.
https://www.folkeskolen.dk/1859970/flersprogethed-som-ressource-i-laeringsrummet

I umiddelbar forlængelse af Malene Larsens blogindlæg, kan man læse kommentar fra Line Krogager Andersen (postdoc), der har skrevet afhandlingen "Tværsproglighedens veje" fra februar 2020.
Ph.d-afhandlingen kan downloades i pdf-format fra denne adresse (til højre i skærmbilledet):
https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/361

Line Krogager Andersen bidrager i sin kommentar bl.a. med links til projekter med inspiration til, hvordan man kan integrere tværsproglige ressourcer i sin undervisning.

Jeg kan endvidere henvise til artiklen 'Translanguaging' af professor Anne Holmen og lektor Helene Thise i "Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik SPROGFORUM" nummer 68, 2019 udgivet af Roskilde Universitets Forlag. (Artiklen er ikke tilgængelig online).