VI ELSKER EKSPERTER: PODCAST OM AT LÆRE ET FREMMEDSPROG

På Københavns Universitet udgiver man en postcastserie, hvor man kan blive klogere på emner med relevans for Europas og den globale verdens kultur, politik og sprog.

Fra nedenstående link kan man finde podcasten Hvordan du lærer et fremmedsprog (den har nr. E7). Det er et interview af ca. 23 min.'s varighed med Jan Juhl Lindschouw, lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Han forsker bl.a. i fremmedsprogspædagogik og -tilegnelse med særligt fokus på skriftlighed og mundtlighed i franskfaget i et brobygningsperspektiv og interesserer sig desuden for tilegnelse af uformel sprogbrug og for interkulturel kommunikativ kompetence.

Ikke alene undervisere, men også elever og studerende på gymnasie- og universitetsniveau, kan have glæde af at høre podcasten.
https://nyheder.ku.dk/podcasts/vi-elsker-eksperter/?fbclid=IwAR1WUnePeQve_0FkJub2WfIAEiSTZa3Rdb3Ft51CkhUyesFEDg9gN_rWF4Q