WEBINAR OM FREMMEDSPROG SOM TILLÆGSKOMPETENCE OG KARRIERELÆRING

Vis vej til sprog!
30. november 2020, kl. 13.00 - 15.30

Aarhus Universitet og Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har sammen med kolleger i Norge og Skotland fået støtte fra EU til et projekt med titlen Generation Global: Multilingualism and intercultural skills for a dual-competency workforce of the future. Formålet med projektet er at indsamle viden og producere toolkits, der kan bruges til at informere forskellige målgrupper om værdien af andre fremmedsprog end engelsk som tillægskompetence.

Målgrupperne i projektet er bl.a. undervisere, vejledere og uddannelsesplanlæggere på alle uddannelsesniveauer, og et toolkit målrettet dem er nu snart færdigt. Dette toolkit vil arrangørerne præsentere på dette online-arrangement, hvor de også vil benytte lejligheden til mere bredt at diskutere udfordringer og løsningsforslag til målgruppernes arbejde med fremmedsprog, sprog som tillægskompetence og karrierelæring.

Se mere om arrangementet her:
https://projekter.au.dk/generationglobal/karrierevejledere-og-uddannelsesplanlaeggere/arrangement/?fbclid=IwAR0X18TBs7qQ-tRJwqvgoOt3nNvuDpJDW8uBGGZdvsVyRE3HhsY1TdqyImc