BÆREDYGTIG FAGFORNYELSE I SPROGFAGENE – FORSLAG FRA GRUNDSKOLEFORSKERE

Vi fik chancen for at diskutere bæredygtig fagfornyelse i sprogfag med deltagere fra hele sektoren, da Center for Grundskoleforskning holdt konference om fagfornyelse 9. januar.

Det var en spændende samtale, som både gav os, og forhåbentlig også deltagerne, noget at tænke over. Som vi ser det, står sprogfagene overfor tre grundlæggende udfordringer, der gør det nødvendigt at tænke over behovet for en bæredygtig fagfornyelse.

De udfordringer er:

  1. At eleverne ifølge NCFF’s barriereanalyse gerne vil lære sprog, men alligevel i stigende omfang fravælger sprogundervisningen
  2. At sprogfagene ofte ses som færdighedsfag, der fremstår som irrelevante med fremkomsten af AI
  3. At sprogfagene i denne pressede situation kan komme til at fremstå som hinandens konkurrenter

Alt dette bidrager til, at sprogfagene og skolens samlede sprogøkologi kommer til at fremstå som ubæredygtige. Derfor mener vi, at netop bæredygtighed er vigtigt i arbejdet med fagfornyelse i sprogfagene, og derfor trækker vi på en forståelse af bæredygtig sprogundervisning, som vi sammen med kolleger udviklede i forbindelse med en konference i Finland i 2023.

Her forstås bæredygtighed i relation til sprogundervisning som følger: bæredygtighed som indholdsdimension (med fokus på f.eks. social bæredygtighed og verdensborgerskab), bæredygtighed i undervisningsplanlægningen (med fokus på genanvendelse af undervisningsdesigns, materialer, tasks, osv.) og sproglig og kulturel bæredygtighed.

Læs artikel af Line Krogager Andersen, Søren Hattesen Balle, Gro Hellesdatter Jacobsen, Annette Søndergaard Gregersen, Stephanie Kim Löbl, Merete Olsen, Center For Grundskoleforskning samt Professionshøjskolerne KP og Absalon, i Folkeskolen.dk, 24. januar 2024.
https://www.folkeskolen.dk/engelsk-inspiration-tysk-og-fransk/grundskoleforskere-sprogfagene-star-overfor-tre-grundlaeggende-udfordringer/4753083