CHATGPT KAN SPILLE EN VÆSENTLIG ROLLE I AT UNDERSTØTTE ENGELSKUNDERVISNINGEN OG ELEVERNES UDVIKLING AF FAGLIGE KOMPETENCER

Uddannelsesrevolutionen med AI (kunstig intelligens) rummer enorme potentialer, som desværre ofte overskygges af frygt og modstand mod forandring samt en forældet uddannelsesmodel, skriver Kathrine Lind Amdisen i sit professionsbachelorprojekt fra læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg.

Kathrine Amdisen undersøger i sit projekt "To bot, or not to bot? That’s the prompt in the English Language Classroom", hvordan brugen af sprogmodeller såsom ChatGPT kan understøtte engelskundervisningen og elevernes udvikling af faglige kompetencer.
En forudsætning herfor er, at både lærere og elever får specifik vejledning i brugen for at sikre en etisk forsvarlig og effektiv anvendelse af teknologien i undervisningen.

I bachelorprojektet præsenterer Kathrine Amdisen bl.a. en pædagogisk ramme, som lærere kan bruge til at fremme elevers AI-relaterede kompetencer, så deres skriftlige kompetencer styrkes ved at lære at samarbejde med chatbotten om at skrive tekster på et helt nyt niveau. Rammen består af fem faser: forstå, udforsk, optimer, verificer, inkorporer.

ChatGPT kan ifølge Kathrine Amdisen bruges til at facilitere engelsksprogede læringsaktiviteter ved at give eleverne flere muligheder for at øve deres sprogfærdigheder gennem skriftlig interaktion med chatbotten, der agerer samtalepartner og altid udfordrer i ens nærmeste læringszone på grund af chatbottens evne til at tilpasse sig den enkelte elevs læringsstil og niveau. Dette giver også mange muligheder for differentieret læring.

Læs artikel af Dorthe Kirkgaard Nielsen, Folkeskolen.dk, 12. september 2023.
Der linkes til projektet nederst i artiklen.
https://www.folkeskolen.dk/bachelorprojekt-engelsk-it/bachelor-chatgpt-kan-vaere-tutor-for-elever-pa-niveau-med-en-veluddannet-person/4730546