ERFARINGER OG BETRAGTNINGER FRA ET EKSPERIMENT MED CHATGTP I EN 3.G-KLASSE

Blogindlæg i Gymnasieskolen.dk

Jeg har i år valgt at afprøve ChatGPT mere systematisk i min 3.g-klasse, hvor vi sammen løbende eksperimenterer og snakker om chatbottens evner for at få afdækket dens muligheder og især begrænsninger. At jeg nåede frem til at ville prøve det, var ud fra en bevidsthed om, at jeg havde to valg: Enten kunne jeg lade som om, at ChatGPT ikke eksisterede og håbe, at eleverne ikke ville bruge det, eller jeg kunne omfavne den nye revolutionerende teknologi til det skriftlige arbejde og undersøge mulighederne og begrænsningerne i mit fag. Jeg valgte det sidste, fordi det er vores og elevernes virkelighed.

Meget er blevet sagt og skrevet, og mange elever har fået skriftlige advarsler eller skarpe reprimander af deres gymnasier for at have brugt ChatGPT til at få lavet og afleveret en opgave. Når det så er sagt, er det min oplevelse, at vores frygt for Chatbotten synes at have været større, end hvad virkeligheden faktisk har vist sig.

I øjeblikket synes chatbotten nemlig ikke at være i stand til at kunne generere tekster med unikt indhold og sprog, som den ikke har skrevet før. På den måde er den meget generisk i sit arbejde. Jeg har efterhånden gennem mange eksperimenter og indtastede opgaveformuleringer i engelsk (ja, jeg bruger også ChatGPT, når mine elever har afleveret en opgave for at se, hvad den finder på!) erfaret, at chatbotten har sine favoritvendinger og ord, som den mere eller mindre altid bruger. Hertil kommer dens måde med at skrive i mange korte afsnit og meget generisk uden ret meget reelt fagligt indhold. På den måde er ChatGPT i engelskfaget ikke til ret stor hjælp for eleverne, hvis de vælger at bruge den som et rent produktværktøj til at generere en aflevering. Så for eleven med et ønske om at opnå en god karakter er det et virkelig dårligt valg…

Samtidig har jeg som engelsklærer lært, at ChatGPT er skabt til at præstere i en amerikansk uddannelseskontekst. Det vil sige, at den genererer tekster, som passer til den amerikanske curriculum-tilgang til læring, som gør, at chatbotten langt fra lever op til de faglige mål i læreplanen, som eleverne skal opfylde for at kunne klare sig godt i engelskfaget i Danmark. På den måde er ChatGPT ikke blevet den store "game-changer", som vi frygtede.

Læs blogindlæg af Kim Michael Christensen, engelsklærer, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieskoler, i Gymnasieskolen.dk, 26. september 2023.
https://gymnasieskolen.dk/chatgpt-er-ikke-saa-farlig-endda/