FØRSTE ‘LANGUAGE FRIENDLY SCHOOL’ I DANMARK

Skovvangskolen i Aarhus har fået betegnelsen 'Language Friendly School'. "Det lukker os ind i et internationalt netværk af skoler, hvor jeg håber, vi kan hente en masse inspiration, visioner og praksis og få øje på egne blinde vinkler til gavn for vores elever", fortæller viceskoleleder Frank Hansen. 

Det anslås at over 200 millioner skolebørn i verden bliver undervist på et sprog, de ikke forstår, og mange steder bliver børn straffet for at tale deres modersmål. Visionen for organisationen Language Friendly Schools er, at alle børn har tilgang til et sprogvenligt læringsmiljø, hvor de føler sig accepterede og værdifulde som dem de er, og at intet barn i 2030 bliver straffet for at tale sit modersmål.

Skovvangskolen i Aarhus har gennemgået ansøgningsprocessen og er nu som den første i Norden blevet optaget i det internationale netværk, som tæller skoler fra så forskellige lande som Kina, Holland, England, Spanien og Canada.

Skovvangskolens elever har rigtigt mange forskellige modersmål, og derfor har man længe arbejdet med at gøre skolen mere sprogligt inkluderende. Blandt andet ved at gøre skolens PLC sprogvenligt. Man håber også på, at man i det internationale netværk kan hente inspiration fra de andre skolers erfaringer.

"Vi har tidligere set det med de syriske børn, og nu står vi i det med de ukrainske, som er ved at blive udsluset fra modtageklasserne. Hvordan kan vi blive endnu bedre til at tage deres sproglige og kulturelle resurser ind og anerkende deres livshistorier?", siger viceskoleleder Frank Hansen.

Læs artikel af Pernille Eisinger, Folkeskolen.dk, 25. august 2023.
https://www.folkeskolen.dk/aarhus-kommune-dansk-som-andetsprog-dsa/forste-danske-skole-udnaevnt-til-language-friendly-school/4727565

Læs også:
https://www.folkeskolen.dk/aarhus-kommune-dansk-som-andetsprog-dsa/plcet-har-faet-boger-pa-alle-elevernes-sprog/4712313