FREMMEDSPROGSFAGENE BIDRAGER TIL FORDYBELSE, SPROGLIG DANNELSE OG KRITISK TÆNKNING

Debatindlæg i Skolemonitor underskrevet af 13 sprogfolk fra Professionshøjskoler og Universiteter:
Annette Søndergaard Gregersen, Camilla Franziska Hansen, Camilla Østergaard Nielsen, Jette von Holst-Pedersen, Kirsten Oldenburg Lauta, Laila Kjærbæk, Lasse Rahn, Line Krogager Andersen, Nina Hauge Jensen, Signe Hannibal Jensen, Solveig Gaarsmand, Stephanie Kim Löbl, Susana S. Fernández.

Skoleleder Marco Damgaards forslag om at nedlægge sprogfagene tysk og fransk på 5. klassetrin med den begrundelse, at der skal skabes »mere plads og bedre rammer for læring, fordybelse, praksisfaglighed, tværfaglighed, leg, trivsel og dannelse« viser en tydelig mangel på viden om indholdet i de to fag.

Det viser også noget om det billede af fremmedsprogsfagene, som både Marco Damgaard og andre har.

Det er ikke mere end et par år siden, at der sidst blev sat spørgsmålstegn ved tyskfagets relevans, hvilket førte til både et samråd og en omfattende debat, som vi tidligere har kommenteret i Altinget.

Imidlertid kan vi ikke sidde dette nye indlæg i debatten overhørig, for det viser, at det skæve billede af, hvad sprogfagene er og kan, stadig lever.

For os er der ingen tvivl om, at tysk og fransk netop kan bidrage til fordybelse, sproglig dannelse og kritisk tænkning – alt det som Marco Damgaard efterspørger.

Læs debatindlæg i Skolemonitor.dk d. 26. januar 2024.
https://skolemonitor.dk/debat/art9732340/13-sprogfolk-advarer-mod-forslag-om-at-droppe-tysk-og-fransk