ORIENTERINGSMØDE AU 16. JUNI 23: MASTER I KONFERENCETOLKNING 2024

I 2024 udbyder Aarhus Universitet en Master i konferencetolkning, som især er rettet mod en karriere som tolk i EU, hvor der i øjeblikket er stor efterspørgsel efter danske tolke.

Har du en universitetsgrad og er god til to europæiske sprog ud over dansk, kan denne uddannelse være noget for dig.

På informationsmøde 16. juni 2023 får du mulighed for at høre om uddannelsen og stille spørgsmål til et panel af tolke fra EU's institutioner.

Deltagelse i mødet er gratis og åben for alle, men tilmelding er nødvendig.

Læs mere her:
https://events.au.dk/masteruddannelsenikonferncetolkning-onlineinformationsmoede2023?fbclid=IwAR0xUc7hwQv9PVSQ1Jf976bd5Vh_hV_04ZXIIa111SiFMMSgfJGB250mb2w