SPROGDAG FOR GYMNASIELÆRERE MAR. 23: DIGITALE OVERSÆTTELSESVÆRKTØJER SAMT FORHOLDET MELLEM SPROG OG KØN

Torsdag den 16. marts 2023 inviterer Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet til en sprogdag for gymnasielærere i fremmedsprog. Emnerne for dagen er brugen af digitale oversættelsesværktøjer i fremmedsprogsundervisningen samt forholdet mellem sprog og køn.

Den del, der vedrører brug af digitale oversættelsesværktøjer, vil tage sit afsæt i den store frustration, som mange gymnasielærere i fremmedsprog oplever, nemlig at eleverne bruger digitale oversættelsesværktøjer som en genvej til at lære fremmedsprog.

Den del, der vedrører sprog og køn, vil tage sit afsæt i den stigende bevidsthed, særligt hos den yngre del af befolkningen, på ikke blot at inkludere de binære køn, han- og hunkøn, men også non-binære køn i sprogbrugen.

Dagen vil både bestå af faglige oplæg og workshops om digitale oversættelsesværktøjer og sprog og køn.

Det koster 300 kroner at deltage i gymnasiedagen. Beløbet dækker materialer og forplejning.

Se mere om arrangementet her (samt program og tilmelding):
https://engerom.ku.dk/kalender/kalender/2023/gymnasiedag/