SPROGDAG FOR GYMNASIELÆRERE: SPROG, KARRIERE OG OVERGANGE

Onsdag den 30. marts 2022 inviterer Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet til en sprogdag for gymnasielærere i fremmedsprog. Emnerne for dagen er brobygning mellem gymnasium og universitet og karrierelæring.

Brobygningsdelen vil især have fokus på, hvordan gymnasiet kan forberede fremmedsprogselever til de videregående uddannelser, og hvad universitetet kan gøre for at sikre en god overgang mellem gymnasium og universitet inden for fremmedsprogene. Brobygning skal her forstås både mere snævert - som forberedelse til at læse sprogfag på de videregående uddannelser - og mere generelt som sprog som almen studiekompetence i mange andre fag end fremmedsprogene.

Karrierelæringsdelen vil handle om, hvordan og hvorfor fremmedsprogsfagene er relevante i et karriereperspektiv. Hvilke kompetencer giver gymnasiets sprogfag til eleverne, som de kan tage med sig i deres fremtidige professionelle virke? Og hvordan kan gymnasielærerne bedre synliggøre karrierelæringsperspektivet over for deres fremmedsprogselever?

Dagen vil både bestå af faglige oplæg og workshops om brobygning og karrierelæring.

Læs mere om arrangementet her:
https://engerom.ku.dk/kalender/kalender/2022/sprog-karriere-og-overgange/?fbclid=IwAR251z00bDlJJzGY7SfPoZOt-bccv6tBd7BBbP9pCx2-vetNE6X-tsJ1gWc