SPROGUNDERVISNINGEN SKAL GIVE SÅ MEGET MENING, AT DET OPLEVES SOM ET SPROG OG IKKE BARE SOM ET SKOLEFAG

Skovvangskolen i Aarhus har et helt særligt fokus på fremmedsprog. Ambitionen er, at sprogene skal ud af klasselokalet og bruges i virkeligheden. Det sørger lærerne for, når de internt samarbejder på tværs af sprogene, og når verden udenfor inviteres ind i elevernes liv.

Siden 2020 har skolen haft en sprogstrategi og en vision om at være en skole, der viser, hvordan "folkeskolen kan løfte fremmedsprogsundervisningen til et højt niveau". Det gør skolen blandt andet ved at lade eleverne møde personer fra alverdens lande og kulturer i undervisningen.

Skovvangskolen samarbejder flere gange om året med internationale studerende fra læreruddannelsen på Via University College i Aarhus. De lærerstuderende kommer på besøg og arrangerer aktiviteter for eleverne.  

Hvis eleverne på Skovvangskolen skal have nye og gode oplevelser med sprog, skal sprogfagslærerne have "et lærerfagligt miljø, hvor der er plads til didaktisk sparring, faglig udvikling og kreative undervisningsformer", står der i skolens sprogstrategi.

Derfor har lærerne i engelsk, tysk, fransk og spansk fire fagmøder sammen i løbet af året. Her arbejder de med at omsætte sprogstrategien til praksis og arbejder med forskellige temaer, der vedrører sprogene på tværs. På fagmøderne inspirerer de også hinanden.

Læs artikel af Caroline Schrøder i Folkeskolen.dk, 2. november 2022.
https://www.folkeskolen.dk/aarhus-kommune-folkeskolen-nr-18-2022-fransk/tysk-og-fransk-beriger-hinanden/4682475