ER ET FORBUD MOD ANVENDELSE AF KUNSTIG INTELLIGENS TIL SKRIFTLIGE PRØVER VEJEN FREM?

Blogindlæg af Maria Roneklindt, udskolingslærer på Byskovskolen afd. Benløse, Folkeskolen.dk, 8. december 2023

Hvordan forhindrer vi, at vores elever snyder til afgangsprøven i skriftlig engelsk? Hvis man spørger Styrelsen for Kvalitet og Undervisning, er det nemt. Vi sikrer os nemlig bare, at eleverne ikke kan benytte fx ChatGPT, stave- og grammatikkontrol og Google Translate. Easy-peasy. Helt konkret vil man indfase et særligt tekstfelt til brug for besvarelsen i fri skriftlig fremstilling i alle tre fremmedsprog.

Jeg læste brevet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som min leder havde delt med os sproglærere på Teams. Der blev ligeledes indkaldt til et møde. Skulle vi allerede til de kommende terminsprøver i januar benytte os af de nye regler - og hvordan skulle vi i så fald gøre det?

Om de nye regler og det såkaldte tekstfelt skriver STUK:
”Det nye tekstfelt skal sikre en mere ligeværdig, retfærdig afprøvning af eleverne, fordi alle elever skriver deres besvarelse i et system med samme funktionalitet og samme adgang til hjælpemidler. Samtidig vil det nye prøveformat lette tilsynsopgaven i prøvesituationen ved at imødegå udfordringerne med utilsigtet og tilsigtet snyd med brug af bl.a. ordforslagsfunktionen, oversættelsesprogrammer og kunstig intelligens”, citat umv.dk

Jeg sukkede. Det nye tiltag kom sådan set ikke bag på mig. De mange muligheder for snyd, bl.a. via kunstig intelligens, gør det ikke nemt for os lærere - hverken i prøvesituationen eller i dagligdagen.
Man tror, man kender sine elever; De ville da aldrig snyde. Indtil de gør. Og det er så pokkers svært og tidskrævende at bevise.

Men er et forbud løsningen? Jeg har tidligere udtalt mig om, at jeg synes, at afgangsprøven i skriftlig engelsk er forældet og ikke afspejler virkeligheden. Jeg mener stadig, at afgangsprøven i skriftlig engelsk bør gentænkes.

Det er fuldstændig det modsatte, der gør sig gældende i de nye prøvevilkår. I mine øjne er de et udtryk for en stædig fastholdelse, som ikke giver vores elever de bedste forudsætninger for at klare sig i den verden, der venter dem på den anden side.

Læs blogindlæg af Maria Roneklindt, Folkeskolen.dk d. 8. december 2023.
https://blog.folkeskolen.dk/afgangsprover-blog-engelsk/nye-provevilkar-for-engelsk-afspejler-ikke-virkeligheden/4747826