MED EN FLERSPROGETHEDSDIDAKTIK KAN ELEVERNES MOTIVATION HØJNES VED AT SKABE PARALLELLER MELLEM SPROGENE

I Danmark kan vi godt lide rene linjer. Skillelinjer som viser os, hvordan vi skal agere. Men når vi taler sprogundervisning, er det efterhånden en forældet tankegang at opdele sprogene i lukkede siloer, og vi sakker langsomt bagud i forhold til vores naboer mod både nord og syd. De har gennem flere år arbejdet med to ben i sprogundervisningen: Et kulturelt ben, der fokuserer på at udvikle elevernes interkulturelle kompetence og et flersproget ben, der fokuserer på at bygge bro mellem elevernes sproglige ressourcer. I Danmark er vi kun for alvor lykkedes med at få første ben ind i vores læreplaner.

Som forsker og tidligere sproglærer har skribenten oplevet, at det at bygge bro mellem skolens sprogfag og til elevernes øvrige sproglige ressourcer gør det langt nemmere for eleverne at lære nye sprog som fx tysk, fordi de oplever, at de kan trække og bygge videre på det, de allerede kan og ved i forvejen.

I dag lærer alle elever som minimum tre sprog i skolen: Dansk og engelsk fra 1. klasse samt fransk og/eller tysk fra 5. klasse. Derudover har de muligvis andre sprog med sig, som de taler derhjemme, eller sprog som de har mødt igennem sociale medier, gaming, tv, musik og rejser. For eksempel spansk fra vores foretrukne feriedestination eller kinesisk gennem populære dansekoreografier på TikTok. De fleste elever forstår for eksempel også et basalt niveau af norsk og svensk, ligesom mange kender til forskellige måder at tale dansk på.

Derfor er det at være flersproget, noget som vi i højere grad bør anse alle børn som, og ikke kun dem, der har et andet førstesprog end dansk. På den måde har verden forandret sig. Men som skole er vi ikke fulgt med, og her gemmer sig et stort uudnyttet potentiale.

Læs debatindlæg af Natascha Drachmann, cand.mag i tysk og dansk, ph.d.-stipendiat, i Folkeskolen.dk, 23. februar 2023.
https://www.folkeskolen.dk/dansk-dansk-som-andetsprog-dsa/debat-byg-bro-til-elevernes-sproglige-ressourcer-i-tysk/4701798