SYMPOSIUM PÅ KU OM SPROGLØFT PÅ TVÆRS AF DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

I december 2021 besluttede Regeringen og Folketingets partier at 'sprogkundskaber er vigtige for samhandel, samarbejde og forståelse for forhold i andre lande' og at de ønskede at 'styrke og udbrede evner inden for tysk og fransk'. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet inviterer til et symposium om de igangsatte initiativer. Symposiet er relevant for alle, der beskæftiger sig med sprog i uddannelsessystemet.

Regeringen og Folketinget afsatte 40 millioner kroner, bl.a. til:

  • Flere undervisningstimer til studerende på tysk og fransk på universiteterne målrettet mestringen af sproget.
  • Intensive sprogforløb ud over den normerede sprogundervisning til lærerstuderende med tysk og fransk som undervisningsfag.
  • At flere kandidatstuderende på ikke-sproguddannelser kan tilbydes særlige forløb, der styrker deres sprogkompetencer i sammenhæng med deres kernefaglighed. Læs pressemeddelelsen.

Dette symposium, der er organiseret af forskningsgruppen Sprog og kulturer i uddannelsessystemet, har til formål at udveksle erfaringer, dele viden og drøfte mulige fremtidige tiltag og udviklingspotentialer. Hvordan kan vi styrke de lærendes sprogfærdigheder? Hvordan kan vi tilrettelægge progression fra de gymnasiale til de videregående uddannelser? Hvordan kan vi tænke sprog ind i andre fagligheder? Hvordan har sprogløftmidlerne gjort en forskel, og hvad mangler vi at finde ud af? Alt dette og mere vil vi drøfte ved symposiet.

Symposiet finder sted 11. april 2024.
Se program og flere informationer her:
https://engerom.ku.dk/forskning/lacie/arrangementer/symposium-om-sprogloeft/?fbclid=IwAR3nkrPLH9v8bI1qkvIM0OF78QRMlUR6Dh49ITDB2V-Q7tYs72V-ZdI4pGg