UDRAMATISKE PRØVERAMMER GIVER EN SÆRLIG RO SAMT MULIGHED FOR GODE OG SPONTANE INTERAKTIONER

Det er oprindeligt tysklærerne Ann-Kristin Henriksen og Birthe Sidsel Strunge, der i 2021 fik ideen til en anderledes mundtlig prøveform. Ideen opstod, da prøverne i tysk blev aflyst pga. cornasituationen. Begge lærere kunne godt tænke sig at teste en prøveform, der i højere grad gav eleverne mulighed for at tale hverdagsagtigt og funktionelt.
Med inspiration fra naturfag og matematik afviklede lærerne en gruppeprøve for deres 9.-klasseelever, som både de og eleverne var glade for. Og det blev Undervisningsministeriet også. Så meget, at prøveformen blev til et officielt treårigt forsøg.

Det forsøg tilmeldte fransklærer Mille Holm og tysklærer Ellen Skou Andersen på Hornbæk Skole i Nordsjælland sig. Deres klasser blev udtrukket til at skulle op i mundtlig tysk og fransk. Og det er de meget glade for.

Gruppeprøven går ud på, at eleverne i små grupper skal lave en kort fremlæggelse og arbejde med en række arbejdsspørgsmål, mens lærer og censor går rundt og snakker med grupperne. I alt varer eksamen to timer.

Noget af det allerbedste var netop, at den to timer lange mundtlige prøve gav plads til samtale, lyder det. "Gruppeprøven fungerer jo nærmest ligesom almindelig undervisning. Eleverne sidder i grupper, og censor og jeg går så rundt imellem dem og stiller spørgsmål til arbejdet. Den setting giver plads til at eleverne kan folde sætningerne ud, hvor den klassiske prøve er mere firkantet og gør de fleste meget nervøse", siger Mille Holm.

Prøven gav anledning til succesoplevelser hos eleverne. Også dem, der måske ikke var trygge ved at tale fransk eller tysk. Og de udramatiske rammer gav en helt særlig ro og mulighed for gode og spontane interaktioner.

"Vi var forbi en gruppe, hvor de skulle fortælle om tyske retter, og så havde en elev glemt navnet på en ret, og hun var lige ved at gå helt i sort. Og så sagde jeg: ’Du kannst gerne googeln’, og så googlede hun", fortæller Ellen Skou Andersen.
Hun kunne kun smile af eleven, der højt og begejstret pludselig råbte 'wienerschnitzel'!

(Der er i artiklen en nærmere beskrivelse af, hvordan prøven foregår samt et link til en 'slagplan').

Læs artikel af Emilie Palm Olesen, journalist på Folkeskolen.dk/tyskfransk, Folkeskolen.dk, 26. juni 2024.
https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-fransk-helsingor-kommune/laerere-har-testet-spritny-proveform-derfor-vil-de-ikke-tilbage-til-den-gamle/4773263