VALGET AF LATIN I GYMNASIET SYNES AT VÆRE ET STRATEGISK VALG FOR STØRSTEDELEN AF ELEVERNE

Valget af latin i gymnasiet synes at være et strategisk valg. For størstedelen af eleverne, der har latin C som valgfag, handler det ikke om sproglig interesse, men derimod om at undgå naturvidenskabelige fag. Det viser en rapport fra oktober 2023 fra Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF). Centret har gennemført en stor spørgeskemaundersøgelse på 18 stx-skoler landet over i foråret 2023. I undersøgelsen har deltaget 715 elever, der har eller har haft latin på C-niveau.

Den seneste gymnasiereform fra 2017 har fået andelen af stx-studenter med latin på C-niveau til at stige kraftigt. I årene 2012-2019 havde omkring 2 procent af stx-studenterne latin C. Men med studenterårgangen 2020, der er den første efter den nye reform, ændrede billedet sig markant. Her forlod 14 procent af stx-studenterne gymnasiet med latin C. I 2021 og 2022 har tallet ligget på 16 procent.

Siden reformen har elever med tre fremmedsprog, hvoraf latin C kan være et af dem, kunnet slippe for at løfte et naturvidenskabeligt fag til B-niveau. Elever på en sproglig studieretning, der har latin C som enten studieretningsfag eller valgfag, kan nøjes med to naturvidenskabelige fag på C-niveau. Og elever, der har flere end tre fremmedsprog, hvoraf latin C kan være et af dem, skal kun have matematik på C-niveau.

I undersøgelsen fra NCFF er eleverne blevet bedt om at forholde sig til, hvor enige de er i en række udsagn om, hvorfor de har valgt latin på C-niveau. Hele 83 procent af de deltagende elever, der har latin C som valgfag, svarer, at de er helt enige eller enige i følgende udsagn: ’Jeg valgte latin på C-niveau for at undgå at hæve et naturvidenskabeligt fag fra C-niveau til B-niveau’. 

"Vi er nok lidt overraskede. Det er et ret vildt tal," siger Mette Skovgaard Andersen, den ene af centerlederne for NCFF, der har udarbejdet rapporten.
Mette Skovgaard Andersen mener dog, at latin på et tidligt tidspunkt i gymnasietiden kan være et godt hjælpefag i forhold til de øvrige sprogfag, især i forhold til ordforråd, grammatik og almen sprogligforståelse.

Den sproglige gevinst er det imidlertid småt med, viser undersøgelsen. Godt halvdelen af eleverne i undersøgelsen, der har latin på C-niveau, er nemlig elever i 3.g. Og kigger man udelukkende på de elever, der har latin C som valgfag, har mere end to ud af tre elever faget i 3.g, viser undersøgelsen.

Anders Klarskov Jensen er forperson for Klassikerforeningen, der omfatter lærere i latin, oldtidskundskab og græsk. Han er kritisk over for rapporten. Den giver ikke et retvisende billede af situationen ude på gymnasierne, mener han. Dog erkender han, at der er en sammenhæng mellem stigningen og reformen.

Mette Skovgaard Andersen forstår ikke umiddelbart kritikken. "Det er ikke ment som en kritik af latin, men vi har ønsket at forstå, hvad der er på spil i forhold til motivationen for at vælge latin," siger hun.

Læs artikel af Benjamin Mikkelsen, Gymnasiskolen.dk, 30. oktober 2023.
https://gymnasieskolen.dk/articles/stort-flertal-vaelger-latin-for-at-faa-rabat-paa-naturvidenskab/