SPROG I SKOLEN ER NOGET HELT ANDET END SPROG I VIRKELIGHEDEN

I en ny stor undersøgelse fra oktober 2023, som Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har lavet, har man interviewet cirka 1.000 elever fra grundskolen og gymnasiet om deres syn på fremmedsprog. 
"Der har længe været en diskurs om, at de unge ikke gider fremmedsprog, men undersøgelsen viser, at de unge faktisk godt kan se værdien af sprog. Desværre oplever de, at sprog i skolen er noget helt andet end sprog i virkeligheden. Vi er nok nødt til at få de to opfattelser til at mødes lidt bedre," siger lederen for Det Nationale Center for Fremmedsprog, Afdeling Øst, Mette Skovgaard Andersen. 

"Sprogfagenes læreplaner i gymnasiet lægger op til, at eleverne undervises ud fra et såkaldt kommunikativt sprogsyn og et funktionelt grammatiksyn. Grundprincippet i det kommunikative sprogsyn er, at man lærer sprog ved at bruge og handle med sprog. Ved et funktionelt grammatiksyn er der fokus på, hvilken betydning de forskellige grammatiske kategorier og former har for kommunikationen, og hvilken funktion de udfylder," forklarer Mette Skovgaard Andersen.

Men Ifølge NCFF’s analyse er der et misforhold mellem den foreskrevne undervisning og den undervisning, som eleverne siger, at de oplever især i gymnasiet.

Gymnasieeleverne efterlyser mere mundtlighed – især i tysk og fransk. De sidestiller det at kunne et fremmedsprog som "at kunne tale med andre", og for mange er det også den største motivation for at lære fremmedsprog. Men mange gymnasieelever oplever, at det primært er den skriftlige produktion, der trænes i sprogundervisningen, og at den mundtlighed, som de oplever, ofte er en "falsk mundtlighed", hvor de læser noget op, de har skrevet.

"De vil rigtig gerne lære at tale sproget, så de kan gå i interaktion med andre, men de oplever ikke, at undervisningen for alvor bringer dem derhen, hvor de mestrer det," siger Mette Skovgaard Andersen.

Eleverne i undersøgelsen har endvidere en meget udbredt fortælling om, at fremmedsprog er lig med grammatik. De synes, at grammatikundervisningen fylder for meget, at den er kedelig og svær, og at den tager lysten til at lære sprogene fra dem, skriver NCFF i analysen. Desuden er der et meget stort fokus på fejl, hvilket eleverne ikke oplever understøtter hverken deres sprogtilegnelse eller deres motivation. De oplever, at der undervises i grammatik separat, og at grammatikken er afkoblet fra det øvrige indhold.

Hvis flere unge i fremtiden skal ønske at dygtiggøre sig inden for fremmedsprogene, kræver det, ifølge NCFF, at der ændres praksis i sprogundervisningen til et mere kommunikativt sprogsyn og funktionelt grammatiksyn, foruden at der bør kikkes nærmere på eksamensformen.

Læs artikel af Malene Romme-Mølby, Gymnasieskolen.dk, 2. november 2023.
https://gymnasieskolen.dk/articles/undervisningen-faar-elever-til-at-miste-lysten-til-sprog/