DEBAT OM STUDERENDES MANGLENDE DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN

Karin Keller Albrechtsen, Folkeskolens engelskrådgiver, har i Folkeskolen.dk skrevet et blogindlæg om de tanker, hun gør sig ifm. den debat, som undervisningsadjunkt Siff Pors fra Københavns Universitet har skabt ifm. med sin kritik af engelskstuderende, der ikke deltager i undervisningen.

De studerende på Danmarks universiteter har ændret sig de seneste 20 år. Det mener i hvert fald Siff Pors, der er undervisningsadjunkt ved Københavns Universitet. Hun har i den seneste tid skabt debat, efter hun blev kritiseret af sine studerende for bl.a. at stille for høje krav og for at spørge dem, der ikke har hånden oppe.
Som underviser i folkeskolen, langt fra Københavns Universitet, kan jeg godt genkende de tavse læringsrum og tænker, at der til trods fra afstanden til universiteterne, er tale om den samme problematik.

Siff Pors taler om en ”mentalitetsændring”, at de studerende ikke er motiverede, ikke kan overskue at læse eller forberede sig til timerne. Kritikken, hun har modtaget af sine studerende, peger også på en manglende robusthed eller en manglende tillid til læringsfællesskabet. At udlede noget generelt fra kritikken fra hendes 13 elever på et hold af 28, er ikke rimelig, men debatten er alligevel væsentlig. Jeg genkender i hvert fald frustrationen hos Siff Pors, der forsøger at inddrage alle i læringsrummet og bl.a. derfor spørger de studerende. Spørger for at inddrage dem, og for at sikre at hun kan få dokumenteret, at de er aktive på deres studie, at de er deltagende.

Læs blogindlæg af Karin Keller i Folkeskolen.dk, 31. januar 2023.
https://blog.folkeskolen.dk/blog-engelsk-folkeskolens-engelskradgiver/skal-man-sporge-de-elever-der-ikke-raekker-handen-op/4697712