NEDSLÅENDE STATUSRAPPORT FRA FØLGEGRUPPE OVER FREMMEDSPROGSOMRÅDETS UDVIKLING

"Følgegruppen finder udviklingen inden for fremmedsprogsområdet bekymrende. Flere af de større fremmedsprog, herunder tysk, fransk og spansk, har væsentlige udfordringer".

Sådan lyder det i en ny stor kortlægning fra en følgegruppe, der blev nedsat i forbindelse med oprettelsen af Det Nationale center for Fremmedsprog, som har eksisteret siden 2018.

Følgegruppen har til hensigt at afrapportere, hvordan det går med fremmedsprogene i hele uddannelsessystemet, og det er gruppens første rapport. Og det er ikke overraskende nedslående læsning hele vejen op igennem uddannelseskæden.

Følgegruppen konkluderer således, "at der er markante udfordringer med fremmedsprogsområdet", og derfor er der behov for "relevante indsatser og arbejde for strukturelle ændringer for disse fremmedsprogsfag, hvis udviklingen skal vendes".

I rapporten påpeges, at hverken folkeskolereformen fra 2014 eller gymnasiereformen fra 2017 har forbedret udviklingen – og det er endda selvom, "et formål med gymnasiereformen netop var at styrke fremmedsprogsområdet i gymnasieskolen", lyder det i rapporten.

I artiklen er der link til følgegruppens statusrapport.

Læs indlæg af Sebastian Bjerril i Folkeskolen.dk, 18. august 2022.
https://www.folkeskolen.dk/fransk-spansk-tysk/kaempe-kortlaegning-det-star-fortsat-skidt-til-med-fremmedsprogene-i-skolen/4670360