RAPPORT FRA NCFF VEDR. FRAVALG AF SPROGFAG: STOR AFSTAND MELLEM DET, ELEVERNE GERNE VIL, OG DET, DE OPLEVER I SPROGUNDERVISNINGEN

I undersøgelsen Elevperspektiver på fremmedsprog fra grundskole til gymnasium – En motivations- og barriereanalyse har NCFF (Det Nationale Center for Fremmedsprog) interviewet ca. 1.000 grundskole- og gymnasieelever på tværs af trin og årgange.

Analysen viser, at elever i såvel grundskolen som gymnasiet grundlæggende er åbne for fremmedsprog og gerne vil lære sprog. Desværre mister langt de fleste dog interessen og motivationen undervejs i uddannelsessystemet, og kun ganske få holder som bekendt sproggryderne i kog og læser sprog på de videregående uddannelser, hvor fremmedsprogsuddannelserne er under massivt pres. Data i undersøgelsen peger særligt på, at det skyldes et misforhold mellem den foreskrevne undervisning, dvs. hvilket sprogsyn og grammatiksyn, de unge skal undervises ud fra, og det, eleverne oplever.

Det, eleverne gerne vil opnå med sprogene, er at kommunikere med andre, at lære andre folk at kende og at forstå dem – og det, de oplever i sprogfagene i skolen og på gymnasiet, er at læsning af tekster, skriftlighed og især grammatik fylder meget i fremmedsprogsundervisningen. Så meget, at sidstnævnte af eleverne næsten opleves som lig med grammatik og korrekthed. Men det, de unge vil med fremmedsprog, er andet end at være korrekte, så derfor står mange desværre ofte af. I elevernes perspektiv er der således en markant forskel mellem "sprog i virkeligheden" og "sprog i skolen". Dermed går både de og Danmark glip af alt det vigtige, fremmedsprogskompetencer åbner for.

NCFF-rapporten dykker ned i flg. emner:

 • Hvad siger eleverne om fremmedsprog?
 • Hvad siger eleverne om valg og valgmuligheder?
 • Hvad siger eleverne om at lære sprog? Læringsmiljø og sproglæringsproces
 • Hvad siger eleverne om undervisningen?
  • Indhold
  • Variation
  • Mundtlighed
  • Skriftlighed
  • Grammatik
  • Eksamen og karakterer

Læs mere og find link til rapporten samt til en pixiudgave på NCFF's hjemmeside:
https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/eleverne-vil-faktisk-gerne-laere-fremmedsprog-men?fbclid=IwAR0NQtETDaYCdMCAbjwsvpdte3QPNUBFm9ngbsQDpKW1ArjhXljHN-1bd5Y