NGK: ELEVER MED FIRE NATIONALITETER GÅR I GYMNASIET I FIRE LANDE

NGK er et fællesskab mellem fire gymnasier i Danmark, Grønland, Færøerne og Island. Eleverne fra den første nordatlantiske gymnasieklasse, hvor fire nationaliteter blandes, bliver nu snart studenter.

Idéen opstod ud fra et samarbejde mellem ledelserne på Gribskov Gymnasium og GUX i Sisimiut. I første omgang godkendte Børne- og Undervisningsministeriet at gennemføre tre årgange af den nordatlantiske klasse, og nu er den blevet godkendt med yderligere tre årgange.

Først gik klassen i 1. g på Gribskov Gymnasium, derefter et halvt år på gymnasiet Midnám a Kambsdali Færørerne, et halvt år på Verzlunarskóli Íslands i Reykjavik og så til sidst i 3. g i Simiut i Grønland. Eleverne har både boet på kollegier og været privat indkvarterede.

Anne Goul Froberg, som er koordinator for den nordatlantiske gymnasieuddannelse og uddannelsesleder på GUX Simiut, fortæller: "Vi har via Rigsfælleskabet et kulturelt og historisk fællesskab. Og vi er med til at styrke det fællesskab mellem vores lande. De unge knytter stærke bånd til hinanden og lærer utroligt meget om hinandens kulturer og lande."

Dette bekræftes af grønlandske elev Malik Jonas Geisler Ziemer: "Vi har lært meget om hinanden og de forskellige kulturer. Jeg har for eksempel lært at islændinge elsker fiskeolie og spiser det på en ske i stedet for i kapsler," siger Malik og griner lidt drillende til islandske Svava Póra Árnadóttir.

Selvom lærere og elever er begejstrede for uddannelsen, så går ikke alting snorlige, når fire landes uddannelsesbekendtgørelser skal smedes sammen til én uddannelse. "Danmarks og Grønlands bekendtgørelser ligner meget hinanden, men det islandske uddannelsessystem er meget anderledes. I Island bliver eleverne ikke bedømt på mundtlige præstationer," forklarer Anne Goul Froberg som et eksempel.

Al undervisning foregår på dansk. Alle eleverne har dansk A og engelsk B. Eleverne fra Færøerne, Island og Grønland har modersmålsundervisning på A-niveau, mens danske elever skal vælge mellem fransk B, tysk B og grønlandsk A.

Læs artikel af Johan Rasmussen, Gymnasieskolen.dk, 4. maj 2022.
https://gymnasieskolen.dk/den-bedste-id-inden-uddannelse-i-mange-aar