WORKSHOP I AKTIONSFORSKNING I SPROGFAGENE

I denne 2-dages ECML Action Research Community workshop, som er rettet mod fremmedsprogslærere fra hele uddannelsessystemet, får du mulighed for gennem aktionsforskning at blive mere bevidst om dine styrker som lærer og videreudvikle din undervisning.

Tidspunkt: 7. og 8. september 2022.

Læs mere om arrangementet her:
https://ncff.dk/aktuelt/arrangementer/vis/artikel/ecml-workshop-action-research-communities-for-language-teachers?fbclid=IwAR099w8CK-ZxFt8g1Y6mPHYiKsbvm6Sw8WpqZM7YWKcUab1PGuVCnE0pUpo