UNGDOMSSPROG OG SLANG BØR OGSÅ INDGÅ I UNDERVISNINGEN

På engelsk har børn og unge adgang til et ret omfattende ordforråd gennem film, serier og musik, men det er ikke det samme med alle sprog. Derfor har sprogundervisere også en forpligtelse til at arbejde med de sider af sproget, som er mere over i ungdomskultur og slang.

Hvis sprogundervisningen bl.a. har som mål, at eleverne kan begå sig på sproget, er det oplagt, at man også arbejder med det hverdagssprog, de kan møde. Måske det endda kan virke motiverende.

Hent inspiration i blogindlæg af Bjarne Czeloth, folkeskolens tyskrådgiver, i Folkeskolen.dk, 17. februar 2023.
https://blog.folkeskolen.dk/blog-folkeskolens-tysk-og-franskradgiver-fransk/der-er-sider-af-sproget-som-vi-ikke-arbejder-med-i-sprogundervisningen/4701157