SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?

Spørgsmål:
Er det tanken, at hver samtalegruppe i en klasse/på et hold tildeles et vist antal minutter, hvor de træner 'uformel samtale' i overværelse af de andre grupper?

Svar:
Tanken er, at alle samtalegrupper i en klasse/på et hold træner 'uformel samtale' samtidigt og hver for sig.

Begrundelser:
1.
Hver enkelt deltager i undervisningen er på den måde aktiv i al den tid, der er afsat til samtaletræningen med et langt større læringspotentiale til følge, end hvis den pågældende skulle overvære andres træning.

Man skal også i denne forbindelse huske på, at partnerne i en velfungerende samtale på skift tager rollen som hhv. afsender og aktiv modtager (med tilbagekanaliserende feedback), således at ingen er passiv på noget tidspunkt.

2.
At føre en samtale i overværelse af alle de andre deltagere i undervisningen sender uhensigtsmæssige signaler om opførelse af et teaterstykke, hvilket på sin side meget let kan fremprovokere anvendelse af manuskripter eller udenadslære af replikker. (Jf. indlæg 9 i denne serie).

3.
For mange sproglærende er det stressfremkaldende at skulle formulere sig på fremmedsproget i en større forsamlings påhør. Dette reducerer en givet aktivitets læringspotentiale.
--------------------
© Lone Ambjørn 2019, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?