SAMTALE SPØRG-SVAR (14): Hvad kan man gøre, hvis en samtalepartner i en gruppe ikke deltager i samtalen?

Svar på spørgsmål:
For det første er det vigtigt at finde ud af, hvad årsagen til den manglende deltagelse i en igangværende samtale er.
Oftest vil der være tale om, at den pågældende samtalepartner ikke har det fornødne samtalemæssige grundlag, dvs. mangler kendskab til et emne og/eller har et utilstrækkeligt emnerelevant ordforråd.
Der kan også være tale om manglende interesse for et emne. I så fald henviser jeg til
- indlæg 26 (Når samtalen går i stå eller kører trægt pga. manglende interesse for emnerne)
- indlæg 32 (Træning af samtaler over emner uden (nævneværdig) interesse for alle deltagere).

Hvis det samtalemæssige grundlag for deltagelse i samtalen mangler, er der forskellige muligheder for på trods heraf at få den pågældende samtalepartner aktiveret.

I rollen som Afsender kan man stille få ukomplicerede spørgsmål, der ikke fordrer hverken (nævneværdigt) emnekendskab eller et tilhørende ordforråd. Men selv mindre spørgsmål er det bedre at bidrage med end at være tavs.

Da man som regel kan forstå mere, end man selv er i stand til at udtrykke på fremmedsproget, kan den pågældende elev/studerende kombinere ovenstående nedtonede rolle som Afsender med en mere aktiv rolle som den interesserede og opmærksomme Modtager og dermed lægge hovedvægten på at realisere tilbagekanaliserende feedback (jf. indlæg 13 med link til intro om feedback).

Jeg forudsætter i dette forslag, at deltagerne altid har adgang til et materiale med de samtalefænomener, der indgår i læringsmålene. Dette er alfa og omega i det differentierede læringsrum, hvor der tages det fornødne hensyn til den enkeltes læringsbehov på et givet stadium i et forløb. I det konkrete tilfælde drejer det sig om, at den pågældende kan støtte sig til en liste over tilbagekanaliserende feedback.

Skulle det imidlertid forholde sig sådan, at den pågældende samtaledeltager heller ikke besidder de fornødne forudsætninger for som Modtager at give verbal tilbagekanaliserende feedback i nævneværdig grad, må man ty til den mindste grad af deltagelse i en samtale. Denne begrænser sig til – fortsat i rollen som Modtager – at have øjenkontakt med de andre samtalepartnere, smile, nikke og fremkomme med et venligt hm, ja, aha el. lign. i relation til de andre samtalebidrag.

Med ovenstående forslag, er alle deltagere i samtalen aktive hver på sin måde, og der er ikke gået kostbar træningstid tabt. Jeg vil endvidere foreslå, at denne strategi gennemgås med eleverne/de studerende, så de selv kan iværksætte den, når det er aktuelt.

Endvidere skal den elev/studerende, der savner det fornødne grundlag for at kunne deltage i en samtale som fuldgyldig partner, efterfølgende få læst om emnet og trænet gloser i relation hertil.  Dermed kan man forhindre, at det samme sker, hvis/når emnet bringes på bane igen på et senere tidspunkt.
--------------------
© Lone Ambjørn 2020, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en 'uformel samtale'?
SAMTALE SPØRG-SVAR (13): Hvorfor kan man undertiden opleve, at den tilbagekanaliserende feedback ikke fungerer efter hensigten i samtaletræningen?