SAMTALE SPØRG-SVAR (14): Hvad kan man gøre, hvis en samtalepartner i en gruppe ikke deltager i samtalen?

Svar på spørgsmål:
For det første er det vigtigt at finde ud af, hvad årsagen til den manglende deltagelse i samtalen er.  Ud fra min egen erfaring at dømme, er det meget sandsynligt, at den pågældende samtalepartner ikke har den fornødne indsigt i samtaleemnet og/eller mangler et tilstrækkeligt emnerelevant ordforråd.

Har man i rollen som Afsender ikke den fornødne indsigt i et emne eller et tilstrækkeligt ordforråd, til at man kan bidrage til samtalen, findes der ingen brugbare løsninger i selve situationen. Der er derfor ikke andet at gøre end at sætte den pågældende elev/studerende i gang med efterfølgende at læse om emnet (på modersmål og/eller fremmedsprog) samt træne gloser i relation hertil. Dermed kan man forhindre, at det samme sker, hvis/når emnet bringes på banen igen på et senere tidspunkt.

Som regel kan man forstå mere, end man selv er i stand til at udtrykke på fremmedsproget. Er en deltager ude af spil som Afsender, kan den pågældende derfor med stor fordel i stedet gå ind i samtalen i rollen som den interesserede og opmærksomme Modtager og koncentrere sig om at træne tilbagekanaliserende feedback (jf. indlæg 13 med link til intro om feedback). På denne måde er alle i gruppen aktive – blot hver på sin måde – og der går ikke kostbar træningstid tabt.

Jeg forudsætter i ovenstående, at eleverne/de studerende altid har adgang til et materiale med de samtalefænomener, der indgår i læringsmålene. Dette er alfa og omega i det differentierede læringsrum, hvor der tages det fornødne hensyn til den enkeltes læringsbehov på et givet stadium i et forløb.

Skulle det imidlertid forholde sig sådan, at den passive Afsender heller ikke besidder de fornødne forudsætninger for som Modtager at give verbal tilbagekanaliserende feedback i nævneværdig grad, kan den pågældende som minimum opfordres til som Modtager at have øjenkontakt med de andre samtalepartnere, smile, nikke og fremkomme med et venligt hm, ja, aha el. lign.
--------------------
© Lone Ambjørn 2020, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en 'uformel samtale'?
SAMTALE SPØRG-SVAR (13): Hvorfor kan man undertiden opleve, at den tilbagekanaliserende feedback ikke fungerer efter hensigten i samtaletræningen?