SAMTALE – FORSLAG (35): Hvornår en samtalegruppe med fordel selv kan stoppe en samtale, der ikke fungerer efter hensigten

I forlængelse af indlæg 34, der handler om, hvornår vejleder med fordel kan stoppe en samtale, som den pågældende overværer mhp. formativ feedback, forekommer det logisk at komme ind på spørgsmålet om, hvornår en samtalegruppe under træningen selv med fordel bør stoppe en samtale, der ikke fungerer efter hensigten.

Spørgsmålet er relevant i de tilfælde, hvor en eller flere samtalepartnere i en gruppe er mere eller mindre bevidste om, at noget trænings- og/eller samtaleteknisk ikke fungerer.
Nogle gange fornemmer de, at noget ikke er, som det bør være, men uden at kunne sætte præcise ord på, hvad der er galt.
Andre gange kan de selv identificere det konkrete problem uden at have været i stand til at rette op på det under igangværende træning.
Uanset hvilket af disse tilfælde, der er i spil, vil jeg foreslå, at grupperne opfordres til at standse træningen, så der kan rettes op på problemet, medens det er i frisk erindring.
Den friske erindring har betydning for, at gruppen internt kan tale om problemet, evt. genskabe og selv korrigere det.

I det tilfælde, hvor en samtalegruppe fornemmer, at et trænings- og/eller samtaleteknisk element ikke fungerer efter hensigten, uden at de kan sætte en finger på, hvad det helt konkrete problem er, bør de opfordres til indhente assistance fra underviser/vejleder. Også i denne situation er det naturligvis vigtigt, at samtalepartnerne har problemet i frisk erindring og kan beskrive, evt. genskabe, det.

En indvending mod at stoppe samtalen kunne meget vel være, at den røde tråd i den igangværende samtale dermed går tabt.
Dog vil det som oftest forholde sig sådan, at samtalepartnerne er i stand til omtrentligt at huske, hvornår de stoppede samtalen. De kan så "spole tilbage" til det sted og lære at bruge formuleringen: "Nå, som jeg var ved at sige/fortælle …/Nå, som vi var i gang med at diskutere …/"Hvad var det, du var i gang med at sige/fortælle om …?

Under alle omstændigheder er dette er at foretrække frem for at fortsætte med en træning/en samtale, der på en eller anden måde skævkører.

Her følger afslutningsvist eksempler på trænings- og samtalemæssige problemstillinger, der kunne afstedkomme et selvvalgt samtalestop:

-    Samtalegruppen kan ikke omsætte teori til praksis og få en givet samtaleteknik til at fungere efter hensigten.

-    Samtalen er karakteriseret ved et manglende flow: den indeholder længere uønskede pauser og går ofte i stå.

-    En gruppe har som træningsmål fx specifikt fokus på en bestemt gambittype, men deltagerne producerer ingen af slagsen.

-    Et emneskift afvikles på en uhensigtsmæssig måde.

-    Der er en udtalt tilbøjelighed til at slå over i dansk under træningen.

-    Samtalegruppen opfylder ikke træningens læringsmål, hvad angår variation i emnerne, men "bliver hængende" i et enkelt eller et par stykker.
--------------------
© Lone Ambjørn 2021, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en 'uformel samtale'?
SAMTALE SPØRG-SVAR (13): Hvorfor kan man undertiden opleve, at den tilbagekanaliserende feedback ikke fungerer efter hensigten i samtaletræningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (14): Hvad kan man gøre, hvis en samtalepartner i en gruppe ikke deltager i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (15): Deltagerne i 'uformel samtale' kommer undertiden med irrelevante og overflødige informationer
SAMTALE SPØRG-SVAR (16): Den 'uformelle samtale' afvikles uhensigtsmæssigt som en rundbordssamtale med korte spørgsmål-svar
SAMTALE SPØRG-SVAR (17): Svarer de tre anbefalede træningsrunder af hver 'uformel samtale' til tre identiske gennemløb af samme samtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (18): Hvordan kommer en samtalepartner, der er "røget ud" af samtalen, ind i den igen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (19): Gloseopslag under udførelsen af 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (20): Emneskift i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (21):  Reaktion til anden samtalepartner før emneskift
SAMTALE SPØRG-SVAR (22): De lærerstyrede spørgsmål-svar vs. naturlig hverdagssamtale og deltagercentreret oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (23): Oparbejdelse af den strategiske kompetence (kommunikationsstrategier) i det digitale læringsrum – vedr. materialer
SAMTALE SPØRG-SVAR (24): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. relationen mellem strategisk og leksikalsk kompetence
SAMTALE - EN KOMMENTAR (25): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. den modtagerorienterede synsvinkel
SAMTALE SPØRG-SVAR (26):  Når samtalen går i stå eller kører trægt pga. manglende interesse for emnerne
KOMMENTAR TIL INDLÆG 26: Vurdering af anbefalet bog
SAMTALE SPØRG-SVAR (27): Hvorfor kan der være problemer med at få præfabrikerede spørgsmål til givne emner til at fungere optimalt i samtaletræningen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (28): Samtale om Danmark uden at påtage sig en kunstig rolle
SAMTALE – FORSLAG (29): Vedr. fejlagtig opfattelse af meningsudveksling (diskussion)
SAMTALE SPØRG-SVAR (30): Individuel formativ feedback på samtaleelementer, der kræver samarbejde
SAMTALE SPØRG-SVAR (31): Nedtoning af den dominerende sprogelevs aktivitetsniveau i samtalen
SAMTALE – FORSLAG (32): Træning af samtaler over emner uden (nævneværdig) interesse for alle deltagere
SAMTALE SPØRG-SVAR (33): Simultan grammatisk korrektion/feedback i samtaletræningen
SAMTALE – FORSLAG (34): Hvornår vejleder med fordel kan stoppe en samtale ifm. formativ feedback