SAMTALE SPØRG-SVAR (49): Vedr. uddybende og konkluderende ‘lang tilbagekanaliserende feedback’

Spørgsmål (fra en gruppe sproglærere fra samme uddannelsessted):
Der er ikke så mange af vores elever, der når dertil, hvor brug af den lange tilbagekanaliserende feedback er aktuel – i hvert fald ikke de sværeste af slagsen. De fleste bruger kort feedback og så de letteste af den lange feedback, typisk den bekræftende og den interesseudvisende. Men der er nogle få, som med fordel kunne tilbydes en ekstra udfordring, og derfor vil vi prøve at introducere flere former af den lange feedback.

I den forbindelse har vi lige et par spørgsmål, hvad angår den uddybende og konkluderende feedback. Er det korrekt forstået, at de formuleringsmæssigt kan siges at være hinandens "modpoler", og kunne du komme med lidt flere eksempler på disse to feedback'er?

Svar:
Her link til kort introduktion til 'tilbagekanaliserende feedback' (hvor der også kan ses eksempler på de to feedbacktyper).

Tilbagekanaliserende feedback

Det almindelige mønster, hvad angår 'tilbagekanaliserende feedback' i samtalen, er netop tilegnelse af den korte feedback og de letteste lange feedbackformer før de mere komplicerede lange feedback'er. Med kompliceret mener jeg ikke alene sprogligt, men selve det at udtænke og formulere dem relativt hurtigt i egenskab af Modtager i samtalen.

(Jeg benytter derfor lige lejligheden til at anbefale både forståelsesorienterede samt bundne produktive aktivitetstyper i en forberedende forberedelsesfase før produktiv træning i et egentligt samtaleforløb).

Man kan sagtens kalde den uddybende og konkluderende feedback for hinandens 'modpoler'. Den første uddyber/eksemplificerer indholdet i replikken, og den anden sammenfatter eller konkluderer indholdet. I den korte introduktion har jeg formuleret det på den måde, at man med en uddybende feedback går fra det generelle indhold i replikken til et specifikt indhold i feedbacken. Med en konkluderende går man fra det specifikke indhold i replikken til et generelt indhold.

Flere eksempler på den uddybende feedback:

1.
Afsender (replik): - Jeg handler mere og mere over Internettet ... (generelt)
Modtager (feedback): … det er jo også nemt og meget hurtigere end at skulle bruge tid på at gå i en masse butikker for at lede efter en vare ... (specifikt)

2.
Afsender (replik): - Jeg kommer ikke så meget mere på det nye pizzeria, for jeg synes ikke, at det er bedre end det andet ... (generelt)
Modtager (feedback): … de tager mere for en pizza, og der er ofte meget lang ventetid ...(specifikt)  

Flere eksempler på den konkluderende feedback:

3.
Afsender (replik): Næste måned har mine forældre kobberbryllup, min bror har fødselsdag og min lille niece skal døbes ... (specifikt)
Modtager (feedback): … så det bliver en dyr måned med alle de gaver ... (generelt)

4.
Afsender (replik): Min nye nabo har hjulpet mig med at samle reoler, sætte lamper op og få køleskabet sat til ... (specifikt)
Modtager (feedback): … det er en hjælpsom nabo, du har fået ... (generelt)
--------------------
© Lone Ambjørn 2021, blogindlæg på websiden http://lone-ambjoern.dk/
--------------------
Andre indlæg i samme serie:
SAMTALE SPØRG-SVAR (1): Indledning  
SAMTALE SPØRG-SVAR (2): Hvorfor aktiviteten 'uformel samtale' til oparbejdelse af samtalefærdighed?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (3): Hvordan fastholdes fokus på en samtaleteknik i træningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (4): Omfanget af træning i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (5): Hvor mange deltagere består en samtalegruppe af?  
SAMTALE SPØRG-SVAR (6): Overgangen mellem smalltalk og bigtalk i 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (7): Opstart på et forløb i samtalefærdighed  
SAMTALE SPØRG-SVAR (8): Kreativitet i 'uformel samtale'  
SAMTALE SPØRG-SVAR (9): Bør deltagerne i træningen af 'uformel samtale' bruge manuskript?
SAMTALE SPØRG-SVAR (10): Overværer samtalegrupperne hinandens samtaletræning?
SAMTALE SPØRG-SVAR (11): Hvordan indrettes lokalet, og hvad foretager underviser sig under gruppetræning af 'uformel samtale'? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (12): Hvordan kan man indtænke differentiering i udformningen af en 'uformel samtale'?
SAMTALE SPØRG-SVAR (13): Hvorfor kan man undertiden opleve, at den tilbagekanaliserende feedback ikke fungerer efter hensigten i samtaletræningen? 
SAMTALE SPØRG-SVAR (14): Hvad kan man gøre, hvis en samtalepartner i en gruppe ikke deltager i samtalen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (15): Deltagerne i 'uformel samtale' kommer undertiden med irrelevante og overflødige informationer
SAMTALE SPØRG-SVAR (16): Den 'uformelle samtale' afvikles uhensigtsmæssigt som en rundbordssamtale med korte spørgsmål-svar
SAMTALE SPØRG-SVAR (17): Svarer de tre anbefalede træningsrunder af hver 'uformel samtale' til tre identiske gennemløb af samme samtale?
SAMTALE SPØRG-SVAR (18): Hvordan kommer en samtalepartner, der er "røget ud" af samtalen, ind i den igen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (19): Gloseopslag under udførelsen af 'uformel samtale' 
SAMTALE SPØRG-SVAR (20): Emneskift i 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (21):  Reaktion til anden samtalepartner før emneskift
SAMTALE SPØRG-SVAR (22): De lærerstyrede spørgsmål-svar vs. naturlig hverdagssamtale og deltagercentreret oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE SPØRG-SVAR (23): Oparbejdelse af den strategiske kompetence (kommunikationsstrategier) i det digitale læringsrum – vedr. materialer
SAMTALE SPØRG-SVAR (24): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. relationen mellem strategisk og leksikalsk kompetence
SAMTALE - EN KOMMENTAR (25): Strategisk kompetence (kommunikationsstrategier) – vedr. den modtagerorienterede synsvinkel
SAMTALE SPØRG-SVAR (26):  Når samtalen går i stå eller kører trægt pga. manglende interesse for emnerne
KOMMENTAR TIL INDLÆG 26: Vurdering af anbefalet bog
SAMTALE SPØRG-SVAR (27): Hvorfor kan der være problemer med at få præfabrikerede spørgsmål til givne emner til at fungere optimalt i samtaletræningen?
SAMTALE SPØRG-SVAR (28): Samtale om Danmark uden at påtage sig en kunstig rolle
SAMTALE – FORSLAG (29): Vedr. fejlagtig opfattelse af meningsudveksling (diskussion)
SAMTALE SPØRG-SVAR (30): Individuel formativ feedback på samtaleelementer, der kræver samarbejde
SAMTALE SPØRG-SVAR (31): Nedtoning af den dominerende sprogelevs aktivitetsniveau i samtalen
SAMTALE – FORSLAG (32): Træning af samtaler over emner uden (nævneværdig) interesse for alle deltagere
SAMTALE SPØRG-SVAR (33): Simultan grammatisk korrektion/feedback i samtaletræningen
SAMTALE – FORSLAG (34): Hvornår vejleder med fordel kan stoppe en samtale ifm. formativ feedback
SAMTALE – FORSLAG (35): Hvornår en samtalegruppe med fordel selv kan stoppe en samtale, der ikke fungerer efter hensigten
SAMTALE SPØRG-SVAR (36): Når en af samtalepartnerne i en gruppe ikke føler sig fagligt udfordret samtaleteknisk af et læringsmål
SAMTALE – FORSLAG (37): Mere om differentierede læringsmål i en samtalegruppe
SAMTALE – FORSLAG (38): Konkrete årsager til, at en samtale går i stå
SAMTALE – FORSLAG (39): Vejledningsskabelon ifm. individuel formativ feedback i en samtalegruppe
SAMTALE SPØRG-SVAR (40): Dannelse af emnekæder ifm. emneskift i samtalen
SAMTALE SPØRG-SVAR (41): Hvorfor er støttepunkterne i samtalekasserne i opgavetypen 'uformel samtale' ikke formuleret som spørgsmål?
SAMTALE – FORSLAG (42): Integration af læste tekster i en 'uformel samtale'
SAMTALE SPØRG-SVAR (43): Med hvilke formål og på hvilke måder deltager vejleder aktivt i en gruppesamtale?
SAMTALE – FORSLAG (44):  Hurtig afvikling af en 'uformel samtale' er tegn på fejl i fremgangsmåde
SAMTALE – FORSLAG (45): Mulig progression i den indledende fase af oparbejdelse af samtalefærdighed
SAMTALE – FORSLAG (46): Hvad gør man, når en samtalegruppe ikke kan klare den 'varierede gentagelse' i de tre træningsrunder, men finder gentagelse uden variation umotiverende?
SAMTALE – FORSLAG (47): Integration af billeder i en 'uformel samtale'
SAMTALE – FORSLAG (48): Sammensætning af samtalegrupper